BILATERALNA INTEGRACJA (BI) program wg Sheila Dobie

 

BILATERALNA INTEGRACJA (BI) program wg Sheila Dobie

 

Bilateralna integracja to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przód i tył, prawa i lewa, góra i dół. Jest to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów drugiej strony, a także zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywaniu wielu sekwencji ruchów. W znacznej części obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej nakłada się na odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej zaburzenia motoryczne.

Program ćwiczeń opracowano, jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka. Specjalnie zaprojektowany zintegrowany program ćwiczeń „krok po kroku” jest obiecującą metodą interwencji w celu zabezpieczenia postawy i dwustronnej integracji. Ćwiczenia bilateralnej integracji mają na celu zamknięcie luki w fazach rozwoju, uwzględniają słabości, które mogą ograniczać możliwości dziecka. W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również zaczyna łączyć wykonywanie wielu czynności jednocześnie.

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji obustronnej z innymi programami ruchowymi np. z programem integracji sensorycznej (SI).

 

Licencjonowani Terapeuci uprawnieni do prowadzenia diagnozy BI i konstruowania programów terapeutycznych – nauczyciel i superwizor Andy Dalziell Ltd (czytaj więcej):

dr Iwona Palicka

mgr Dagmara Nowak

mgr Ewa Tuliszkiewicz

mgr Magdalena Nawrocka