CENNIK

DIAGNOZA

diagnoza psychologiczna wstępna określająca dalszy kierunek działań:

 • dzieci do 2 roku życia (2 spotkania) 350zł
 • dzieci 3-6 lat (2 spotkania) 400zł
 • dzieci starsze 7+ (2 spotkania) 450zł
 • pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie

diagnoza neuropsychologiczna:

 • samodzielna (2-3 spotkania – odpowiednie do problemu baterie testowe) 600zł
 • uzupełnienie diagnozy FASD, wyznaczenie profilu neuropsychologicznego (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD) 450zł

diagnoza procesów integracji sensorycznej/ przetwarzania sensorycznego

 • (2-3 spotkania + omówienie) 450zł
 • diagnoza powtórna 200zł
 • Dzieci do 4 roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, ocena rozwoju psychoruchowego, próby kliniczne, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)
 • dzieci powyżej 4.roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests) bądź Testy Południowo-Kalifornijskie, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)
 • pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie

diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe (INPP) – badanie dojrzałości neuromotorycznej oparte o ocenę stopnia integracji odruchów pierwotnych i dojrzałości odruchów posturalnych: 400zł

pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie

diagnoza przetwarzania słuchowego – metoda Johansen IAS (badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji):

 • badanie pierwsze 250zł (samodzielne), 150zł (łącznie z diagnozą INPP)
 • badanie przed kolejna płytą: 150zł
 • koszt płyty indywidualnej 200zł
 • koszt płyty standard 180zł
 • pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie

  diagnoza w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington): 400zł; dodatkowe badanie neuropsychologiczne (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD) 450zł

  pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie

  DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA 200zł

  DIAGNOZA PEDAGOGICZNA 200zł

  BADANIE POD KĄTEM SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI SZKOLNYCH (DYSLEKSJI, DYSKALKULII) – z opinią Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka (wpis do SIO, wpis do ewid. WO UMP 58/2011)

 • 2 spotkania – badanie SB5 + Bateria Dysleksja 500zł

 • 3 spotkania – badanie SB5 + Bateria Dysleksja + Bateria Dyskalkulia (najwcześniej pod koniec kl.V) 650zł

 

TERAPIA: 

UWAGA!

w przypadku nie stawienia się na potwierdzoną wcześniej wizytę (terapia lub konsultacja psychologiczna) bądź odwołania jej w dniu spotkania obowiązuje opłata wg cennika

 • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:
  • godzinna 150zł,
  • 30-minutowa 100zł
 • TERAPIA:
  • neurorozwojowa (wg programu stymulacji i wygaszania odruchów): 100zł (wizyta konsultacyjna: ewaluacja programu, pokaz nowych ćwiczeń)
  • integracji sensorycznej: 90zł (45-50 min.)
  • pedagogiczna: 90zł (45-50 min.)
  • logopedyczna: 90zł (45-50 min.)
  • rehabilitacja: 90zł (45-50 min.)
  • sesja psychoterapeutyczna 90zł
  • Sesja Somatic Experiencing: 150zł
  • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (180-200zł/płyta – cena obejmuje koszt płyty + koszty manipulacyjne przelewu i wysyłki)
  • VIT (Wideotrening Komunikacji):
   • I.konsultacja bezpłatnie (rozpoznanie potrzeb, omówienie szczegółów terapii),
   • nagranie przez terapeutę w domu klienta – 150zł
   • wizyta terapeutyczna (omówienie nagrania, także dostarczonego przez rodziców) – 90zł
 • uczestnictwo w więcej niż 1 rodzaju terapii lub rodzeństwo: 80zł (jednostka terapeutyczna)
 • w szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika