CENNIK

DIAGNOZA

 • dzieci do 3 roku życia (1-2 spotkania) pierwsza wizyta 200zł, kolejne 100zł
 • dzieci 4-7 lat (1-2 spotkania) 300zł
 • dzieci starsze (1-2 spotkania) 400zł

diagnoza neuropsychologiczna:

 • samodzielna (2-3 spotkania – odpowiednie do problemu baterie testowe) 600zł
 • uzupełnienie diagnozy FASD, wyznaczenie profilu neuropsychologicznego (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD) 450zł

diagnoza procesów integracji sensorycznej/ przetwarzania sensorycznego

 • (2-3 spotkania + omówienie) 400zł
 • diagnoza powtórna 200zł
 • Dzieci do 4 roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, ocena rozwoju psychoruchowego, próby kliniczne, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)
 • dzieci powyżej 4.roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests) bądź Testy Południowo-Kalifornijskie, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)

diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe – ocena stopnia integracji odruchów pierwotnych i dojrzałości odruchów posturalnych (1-2 spotkania): 300zł

diagnoza przetwarzania słuchowego – metoda Johansen IAS (badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji):

 • badanie pierwsze 250zł
 • badanie przed kolejna płytą: 150zł
 • koszt płyty indywidualnej 200zł
 • koszt płyty standard 180zł

   

  diagnoza w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington): 300zł

  diagnoza logopedyczna 200zł

  diagnoza pedagogiczna 200zł

  BADANIE POD KĄTEM SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI SZKOLNYCH (DYSLEKSJI, DYSKALKULII) – z opinią Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka (wpis do SIO, wpis do ewid. WO UMP 58/2011)

 • 2 spotkania – badanie SB5 + dysleksja 350zł

 • 3 spotkania – badanie SB5 + dysleksja + dyskalkulia 500zł

 

 

TERAPIA:

 

UWAGA!

w przypadku nie stawienia się na potwierdzoną wcześniej wizytę (terapia lub konsultacja psychologiczna)bądź odwołania jej w dniu spotkania

obowiązuje opłata wg cennika

 • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:
  • godzinna 100zł,
  • 30-minutowa 60zł
 • neurorozwojowa (wg programu stymulacji i wygaszania odruchów): 60zł (wizyta konsultacyjna: ewaluacja programu, pokaz nowych ćwiczeń)
 • integracji sensorycznej: 80zł (45-50 min.)
 • pedagogiczna: 80zł (45-50 min.)
 • logopedyczna: 80zł (45-50 min.)
 • rehabilitacja: 80zł (45-50 min.)
 • Grupa Młodsza 60zł (1 godzina)
 • Grupa Psychoedukacyjna: 75zł (1,5 godziny)
 • sesja psychoterapeutyczna 80zł
 • Sesja Somatic Experiencing: 100zł
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (160-190zł/płyta – cena obejmuje koszt płyty + koszty manipulacyjne przelewu i wysyłki)
 • VIT (Wideotrening Komunikacji):
  • I.konsultacja bezpłatnie (rozpoznanie potrzeb, omówienie szczegółów terapii),
  • nagranie przez terapeutę w domu klienta – 100zł
  • wizyta terapeutyczna (omówienie nagrania, także dostarczonego przez rodziców) – 80zł
 • VIPP-SD (Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline – Wspieranie Pozytywnego Rodzicielstwa i Łagodnej Dyscypliny) – dla dzieci do 5.roku życia
  • I.konsultacja bezpłatnie (rozpoznanie potrzeb, omówienie szczegółów terapii)
  • kolejne 6 spotkań (po ok. 1,5 godziny: nagrywanie oraz oglądanie nagrań z poprzedniej wizyty z omówieniem) – 120zł
 • uczestnictwo w więcej niż 1 rodzaju terapii lub rodzeństwo: 75zł (jednostka terapeutyczna)
 • w szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika