Pracownie Psychologiczne i Psychoterapeutyczne

 

GABINET PSYCHOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

rejestracja telefoniczna 600494975 lub 694999705

Sekretariat Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka – czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

dr n.o zdr. IWONA PALICKA Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, praktyk Somatic Experiencing®

 • ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego
 • diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza i terapia opóźnienia neurorozwojowego – integracja odruchów niemowlęcych wg met.Sally Goddard-Blythe (certyfikat INPP-Chester)
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (certyfikat Providera Johansen IAS)
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych ocena ryzyka dysleksji
 • diagnoza zaburzeń z grupy FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington)
 • psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców i instytucji

szczegółowe informacje na stronie http://iwona-palicka.centrumdziecka.org.pl

mgr NATALIA NOWACZYK psycholog, kognitywista, chemik; doktorantka UAM

 • diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
 • terapia funkcji poznawczych

mgr JOANNA WITEK, psycholog, absolwentka psychologii UAM (specjalność: psychologia kliniczna), ukończyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy neuropsychologicznej i wspomagania rozwoju dziecka; doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i pracy w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu. 

 • diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
 • konsultacje i wspomaganie rozwoju małego dziecka
PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I TRENINGÓW GRUPOWYCH

mgr PAWEŁ GÓRNY psycholog, trener, psychoterapeuta dziecięcy w nurcie psychodynamicznym (ukończone szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym) 

 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży

mgr NATALIA NOWACZYK psycholog, kognitywista, chemik; doktorantka UAM 

 • prowadzenie terapii grupowej opartej o Trening Umiejętności Społecznych

mgr PIOTR JĘDRASIEWICZ pedagog specjalny, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych 

 • współprowadzenie terapii grupowej opartej o Trening Umiejętności Społecznych
mgr PAULINA AUGUSTYNIAK Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, obecnie jest w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji  (szkoły rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Doświadczenie zdobywała na stażach w poradniach zdrowia psychicznego oraz pracując w szkole podstawowej, przedszkolu i w ośrodku psychoterapii i pomocy psychologicznej. 

 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI ZEWNĘTRZNYMI
mgr MONIKA STACHOWIAK-ANDRYSIAK Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Psychosomatyki, certyfikowany psychoterapeuta PTP: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych psychoterapia par i rodzin rejestracja telefoniczna 600166168

mgr KATARZYNA MAŁKOWICZ psycholog, psychoterapeuta systemowy, praktyk Somatic Experiencing®: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych psychoterapia par i rodzin rejestracja telefoniczna 601161525

mgr AGATA KACZMAREK Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, psychoterapeuta systemowy: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych psychoterapia par i rodzin, psychologia sportu rejestracja telefoniczna 606224868

POLA MARKOWICZ mgr psychologii, mgr resocjalizacji, psychoterapeuta Ośrodek Pracy Terapeutycznej z Rodziną