Pracownie Psychologiczne i Psychoterapeutyczne

GABINET PSYCHOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

rejestracja telefoniczna 600494975 lub 694999705

Sekretariat Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka – czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

dr n.o zdr. IWONA PALICKA Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, praktyk Somatic Experiencing®, Soma-Embodiment®, NARM™

 • ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego
 • diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza i terapia opóźnienia neurorozwojowego – integracja odruchów niemowlęcych wg met.Sally Goddard-Blythe (certyfikat INPP-Chester)
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (certyfikat Providera Johansen IAS)
 • diagnoza niepowodzeń szkolnych ocena ryzyka dysleksji
 • diagnoza zaburzeń z grupy FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington)
 • psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców i instytucji

szczegółowe informacje na stronie http://iwona-palicka.centrumdziecka.org.pl

mgr NATALIA NOWACZYK psycholog, kognitywista, chemik; doktorantka UAM

 • diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
 • terapia funkcji poznawczych

mgr JOANNA WITEK, psycholog, absolwentka psychologii UAM (specjalność: psychologia kliniczna), ukończyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy neuropsychologicznej i wspomagania rozwoju dziecka; doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i pracy w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu. 

 • diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
 • konsultacje i wspomaganie rozwoju małego dziecka

 

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I TRENINGÓW GRUPOWYCH

mgr PAULINA AUGUSTYNIAK Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, obecnie jest w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji  (szkoły rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Doświadczenie zdobywała na stażach w poradniach zdrowia psychicznego oraz pracując w szkole podstawowej, przedszkolu i w ośrodku psychoterapii i pomocy psychologicznej. 

 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

mgr PAWEŁ GÓRNY psycholog, trener, psychoterapeuta dziecięcy w nurcie psychodynamicznym (ukończone szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym)

 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

mgr AGATA SILCZAK-KUBACKA psycholog, psychoterapeuta w nurcie integracyjnym

Ukończyła psychologię, specjalność kliniczną, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 roku szkoli się w zakresie psychoterapii uczestnicząc w Akredytowanym Kursie Psychoterapii, a także cały czas poszerza swoją wiedzę z zakresu diagnozy oraz terapii małych dzieci uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.
Pracuje psychoterapeutycznie w nurcie integracyjnym czerpiąc przede wszystkim z podejścia systemowego, poznawczo – behawioralnego oraz nurtów humanistycznych. Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz rodzinnej.

 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży