TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH METODĄ INSTRUMENTAL ENRICHMENT ® R.FEUERSTEINA

RAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH METODĄ R.FEUERSTEINA – INSTRUMENTAL ENRICHMENT®

  • metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja, myślenie przyczynowo-skutkowe)
  • program uczy osobę trenującą jak się uczyć i w pełni wykorzystywać swoje zdolności na etapie zbierania informacji, przetwarzania jej oraz przedstawiania konkluzji.
  • celem nadrzędnym programu IE jest kształtowanie rozumowania, myślenia krytycznego oraz myślenia operacyjnego

 

Certyfikowani terapeuci:

  • Dagmara Nowak
  • Natalia Nowaczyk