Terapia Pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

zajęcia prowadzą pedagodzy specjalni i terapeuci z dużym doświadczeniem zawodowym

mgr DAGMARA NOWAK – pedagog specjalny, terapeuta behawioralny (Kurs III-stopniowy terapii behawioralnej dzieci z autyzmem), terapeuta SI, terapeuta Bilateralnej Integracji, terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment

mgr KATARZYNA MODRZEJEWSKA – pedagog specjalny, terapeuta behawioralny (Kurs III-stopniowy terapii behawioralnej dzieci z autyzmem)

mgr ALEKSANDRA PŁONOWSKA – pedagog, terapeuta, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dyplomowany terapeuta behawioralny (studia podyplomowe Stosowanej Analizy Zachowania)

mgr NATALIA NOWACZYK – psycholog, kognitywista, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment