Zajęcia Grupowe

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYMI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

soboty, godz.11.00.-12.00

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA ZAAWANSOWANA DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYMI

soboty, godz.12.00.-13.30

program autorski w oparciu o Trening Umiejętności Społecznych

prowadzenie:

mgr NATALIA NOWACZYK psycholog, kognitywista, terapeuta funkcji poznawczych
mgr PIOTR JĘDRASIEWICZ pedagog specjalny, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych; w Centrum prowadzi terapię integracji sensorycznej oraz terapię grupową opartą o Trening Umiejętności Społecznych