Przejdź do treści

16.06.2023 Poznań – KURS 1-DNIOWY DLA KLINICYSTÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA: BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ U DZIECI I DOROSŁYCH WG INPP

Prowadzenie: dr n. o zdr. Iwona Palicka
Trener INPP, Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy

Data: 16.06.2023r.

Godziny: 14.30-19.30 (7 godz.dydakt.)

Miejsce: Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka, 60-454 Poznań, ul.Oliwska 14

Zgłoszenia: https://forms.gle/x2Un12AYUiejTk7X8

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie: (definicja niedojrzałości neuromotorycznej (NMI) wg INPP, odruchy pierwotne i reakcje posturalne – norma, patologia i „szara strefa”, odruchy pierwotne i reakcje postawy jako „drogowskazy” w badaniu NMI, związek między dojrzałością neuromotoryczną uczeniem się i zachowaniem).
  2. Przegląd literatury.
  3. Niedojrzałość neuromotoryczna u nastolatków i dorosłych: problemy w uczeniu się, objawy psychiczne. Wskazania do badania odruchów u dzieci, nastolatków i dorosłych.
  4. Czym jest metoda INPP. Różnica pomiędzy programami terapii: indywidualnym a szkolnym wg INPP.
  5. Po co oceniać postawę, równowagę i odruchy? Równowaga statyczna i dynamiczna. Znaczenie kontroli postawy dla uczenia się i percepcji.
  6. Podstawowe testy neuromotoryczne i przesiewowe badające odruchy pierwotne – nauka procedury i kryteriów oceny.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do stosowania testów przesiewowych INPP.

Profesjonaliści chcący prowadzić terapię INPP w warunkach ambulatoryjnych powinni wziąć udział w rocznym szkoleniu INPP dla praktyków.

Cena szkolenia: 500zł

ORGANIZATOR: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
ul.Oliwska14, 60-454 Poznań

RSPO: 479633

Zgłoszenia: https://forms.gle/x2Un12AYUiejTk7X8

DANE DO PRZELEWU:
nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070

UWAGA:
Rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja Sally Goddard-Blythe „Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych”, PWN, 2015r.
Osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia.