Przejdź do treści

Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka – Akademia Doskonalenia Umiejętności w obszarach: Neuropsychologii Rozwojowej i Terapii Neurorozwojowej BLOK PODSTAWOWY

Celem CWiR jest budowanie i wzmacnianie kompetencji klinicznych w obszarach:

  1. Neuropsychologia Rozwojowa (NR) – ścieżka wyłącznie dla psychologów
  2. Terapia Neurorozwojowa (TN) – ścieżka dla terapeutów dziecięcych (Psycholodzy, Terapeuci SI, Terapeuci INPP, Terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, Fizjoterapeuci pediatryczni, Pedagodzy specjalni, Logopedzi, Terapeuci pedagogiczni, Inni terapeuci neurorozwojowi, Psychoterapeuci dziecięcy

formularz zapisów: https://forms.gle/AEEaLDu27VCrsqiY8

Wszystkie szkolenia odbywają się w wersji stacjonarnej i mają charakter kursów mistrzowskich (master courses).

formularz zapisów: https://forms.gle/AEEaLDu27VCrsqiY8

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
ul.Oliwska14, 60-454 Poznań
DANE DO PRZELEWU: nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070

RODO Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: szkolenia@centrumdziecka.org.pl