Przejdź do treści

„Jak pies z kotem, czyli Palicka i Kozłowski o SI, cz.2: ocena przetwarzania sensorycznego i potrzeb sensorycznych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” – moduł specjalistyczny wyłącznie dla terapeutów SI

PROGRAM (czas trwania 3 godziny):
1. Przypomnienie kryteriów rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej (NI), symptomatologia poszczególnych stopni wg DSM5 oraz M.Kościelskiej.
2. Integracja sensoryczna a uszkodzenie OUN – wątpliwości terminologiczne.
3. Przypomnienie klasyfikacji Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SID) wg A.J.Ayres – ocena przydatności w badaniu osób z NI.
4. Przypomnienie klasyfikacji Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego (SPD) wg L.J.Miler – ocena przydatności w badaniu osób z NI.
5. Inne Klasyfikacje dysfunkcji i potrzeb sensorycznych (W.Dunn, C.Delacato, A.Froehlich, H.Olechnowicz)
6. Wskazówki do obserwacji – próby motoryczne i sensoryczne, pomoce, zabawki.
7. Wskazówki do wyciągania wniosków klinicznych.
8. Wskazówki do ustalania kategorii diagnostycznych.
9. Wskazówki pomocne w rozpoczynaniu pracy terapeutycznej.

PROWADZĄCY:
dr Iwona Palicka – Doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii (obszar zainteresowań: neuropsychologia rozwojowa), terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy (SomaticExperencing, NARM, SOMA-Embodiment), wykładowca akademicki, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

mgr Wojciech Kozłowski – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bazalnej i bilateralnej, instruktor sportu, terapeuta CST Upledgera, wykładowca akademicki.
Prowadzi strony dla terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi: terapiazmyslow.pl oraz si–poznan.pl