Zapraszamy na szkolenie: „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

Data: 24-25.02.2020

Szkolenie poprowadzą specjalistki: dr n.med. Małgorzata Klecka i dr n.o zdr. Iwona Palicka.

Odbiorcy:  lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, mgr pielęgniarstwa,  terapeuci neurorozwojowi,  logopedzi, neurologopedzi.

Zakres tematyczny szkolenia:

Zagadnienia:

 1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
 2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
 3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
 4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
 5. Formularz diagnostyczny FASD.
 6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego (4-cyfrowa  skala diagnostyczna):
  • Ocena wzrostu.
  • Ocena fenotypu twarzy.
  • Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
  • Ocena ekspozycji na alkohol.
  • Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym
 1. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
 2. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
 3. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
 4. Ćwiczenia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych.

4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Miejsce: OŚRODEK FASTRYGA W LĘDZINACH, ul.Hołdunowska 70A

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych
1.dzień: godz. 9.00-16.00
2.dzień: godz. 8.30-15.00

nie przewidujemy przerwy obiadowej

Metody: wykład,  prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • Zgłoszenie na adres email szkolenia.fastryga@gmail.com
 • Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
 • Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

Koszt: 600 zł
Wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
konto do wpłat: 28 2130 0004 2001 0394 3099 0001

Rezygnacja możliwa najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, rezygnacja po tym czasie skutkuje przepadkiem całości wpłaty.

ORGANIZATOR:
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH – MAŁGORZATA KLECKA
ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington) trener, socjoterapeuta, terapeutka psychodynamiczna, terapeuta neurorozwoju, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących FASD, m.inn. „Dziecko z FASD: różnicowania i podstawy terapii”, autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii).

dr n.o zdr. Iwona Palicka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE® i NARM™ (NeuroAffective Relational Model).
Autorka i współautorka kilkunastu publikacji dotyczących FASD.
Praca doktorska „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

[learn_more caption=”RODO” state=”open”] Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH – MAŁGORZATA KLECKA, ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: szkolenia.fastryga@gmail.com [/learn_more]

zmień rozmiar pisma