Iwona_Palicka (4)

PRACOWNIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I NEUROROZWOJU

W celu ustalenia terminu diagnozy i terapii obowiązuje

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 
pod numerem tel. 694 999 705 poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja Sensoryczna (SI) jest jedną z najpopularniejszych metod terapii neurorozwojowych wykorzystywanych do wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi wpływającymi na trudności motoryczne, problemy w  uczeniu się i zachowaniu. Proponowana jest również  dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz niepełnosprawnościami w celu wspomagania rehabilitacji.

Jak pisała twórczyni metody A.J.Ayres „Terapia integracji sensorycznej jest terapią holistyczną. Obejmuje całe ciało, wszystkie zmysły i cały mózg”.

Terapia ma formę wyjątkowej zabawy, dobieranej indywidualnie do dziecka, tak by najefektywniej stymulowała jego naturalną potrzebę aktywności oraz stanowiła bazę do samodzielnego, bezpiecznego eksplorowania otoczenia. Zabawa stymuluje układ nerwowy poprzez  oddziaływanie na system przedsionkowy (zmysł odpowiadający za odczuwanie ruchu i równowagi), dotykowy (czucie powierzchniowe – dotyk obronny oraz różnicujący) i proprioceptywny (odczuwanie mięśni, ścięgien, stawów i ich ruchu) i stymulowanie współpracy między nimi tak by wywołać pożądane reakcje z ciała. Wg C.Stock-Kranowitz „Nacisk kładzie się na zwiększenie samodzielności dziecka przy wykorzystaniu działań celowych, do których zaliczamy: wspinanie się,   huśtanie, skakanie, rysowanie i pisanie – stanowiących  podstawy nabywania umiejętności szkolnych oraz czynności samoobsługowe, czyli poprawa praksji i reakcji adaptacyjnych”.

Ogólne zasady oddziaływań terapeutycznych dzielone są na sektory zmysłowe, co pomaga podejmować terapeucie decyzję dotyczącą rozpoczynania terapii w zależności od wyników diagnozy.

W diagnozie zaburzeń przetwarzania sensorycznego, wykorzystujemy 2 modele klasyfikacji: wg A.J.Ayres lub L.J.Miller. Model diagnozy i interpretacji wyników zależy od wieku dziecka oraz obecności innych zaburzeń (np.niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności ruchowej).
W czasie badania Diagnosta proponuje zadania (próby kliniczne i testy) i zabawy, wykorzystując główne zalecenie Ayres: „patrz motorycznie, myśl sensorycznie.

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

• dr n.o zdr. Iwona Palicka Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju

• mgr Joanna Witek psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

• mgr Marta Krystkowiak-Kowalska psycholog, neurobiolog, terapeuta Integracji Sensorycznej

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapię prowadzą wykwalifikowani terapeuci SI (integracji sensorycznej): członkowie Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej http://www.integracjasensoryczna.org.pl/ oraz terapeuci niezrzeszeni

• dr Iwona Palicka neuropsycholog, terapeuta SI

• mgr Katarzyna Głowacka pedagog specjalny, terapeuta SI

• mgr Piotr Jędrasiewicz pedagog specjalny, terapeuta SI

• mgr Marta Krystkowiak-Kowalska psycholog, neurobiolog, terapeuta SI, terapeuta BI

• mgr Agata Like pedagog, terapeuta SI

• mgr Ewa Marcinkiewicz-Kowalczyk fizjoterapeuta, terapeuta SI, NDT-Bobath, PNF

• mgr Ewa Maruszewska absolwentka AWF, trener, terapeuta SI i INPP

• mgr inż. Paulina Muszyńskawa Maruszewska terapeuta SI

• mgr Joanna Wójkiewicz fizjoterapeuta, terapeuta SI

• mgr Dagmara Zaworska fizjoterapeuta, terapeuta SI, NDT-Bobath

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji