Iwona_Palicka (4)

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

W celu ustalenia terminu diagnozy i terapii obowiązuje

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 
pod numerem tel. 694 999 705 poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

dr n. o zdr. IWONA PALICKA specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, praktyk Somatic Experiencing®, Soma-Embodiment®, NARM™, NAPD™ i Brainspotting®; w trakcie szkolenia zaawansowanego Integral Somatic Psychology R.Selvama.

• ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego
• diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
• diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
• diagnoza i terapia niedojrzałości neuromotorycznej – integracja odruchów pierwotnych wg met.Sally Goddard-Blythe (certyfikat INPP-Chester)
• diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (certyfikat Providera Johansen IAS)
• diagnoza niepowodzeń szkolnych ocena ryzyka dysleksji
• diagnoza zaburzeń z grupy FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington)
• psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców i instytucji
• sesje Somatic Experiencing, Soma-Embodiment i Brainspotting

Szczegółowe informacje na stronie http://iwona-palicka.centrumdziecka.org.pl


mgr MARTA KRYSTKOWIAK-KOWALSKA psycholog
(absolwentka SWPS), neurobiolog, terapeuta integracji sensorycznej,
ukończyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej i
wspomagania rozwoju małego dziecka; zainteresowania badawcze dotyczą
lateralizacji,  deficytów funkcji wykonawczych, rozwoju małego dziecka.

• diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
• konsultacje i wspomaganie rozwoju małego dziecka
• terapia procesów poznawczych
• diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
• diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (certyfikat Providera Johansen IAS)
• diagnoza niepowodzeń szkolnych ocena ryzyka dysleksji
• diagnoza zaburzeń z grupy FASD (ukończony kurs z zakresu stosowania 4 Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego w zespołach interdyscyplinarnych)
• wsparcie psychologiczne
• psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców i instytucji


mgr JOANNA WITEK psycholog, absolwentka psychologii UAM (specjalność: psychologia kliniczna), ukończyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy neuropsychologicznej i wspomagania rozwoju dziecka; doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i pracy w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu.

• diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
• konsultacje i wspomaganie rozwoju małego dziecka

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII

dr MARZANNA FARNICKA psycholog, dr nauk hum. w zakresie psychologii, certyfikowany Konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP Wiesbaden, Niemcy), Psychoterapeuta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej w procesie certyfikacji, trener Treningu Zastępowania Agresji, specjalista wspomagania rozwoju umiejętności kluczowych, posiada Certyfikaty pracy ze sprawca i ofiarą przemocy, Certyfikat EUROPSY w zakresie psychologii klinicznej i zdrowia, certyfikat I i II stopnia metodologii rozwiązywania problemów TRIZ (Międzynarodowa Organizacja MATRIZ); trener I.st.Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończone studia podyplomowe: „Terapia zaburzeń zachowania u osób dorosłych” oraz „Kryminologia z elementami wiktymologii”.
Nauczyciel akademicki (adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), badacz i naukowiec, autorka specjalistycznych opracowań z dziedziny psychologii.

• terapia indywidualna dzieci i młodzieży
• terapia indywidualna dorosłych
• praca z rodzinami
• praca z ofiarami i sprawcami przemocy


mgr AGATA SILCZAK-KUBACKA psycholog, psychoterapeuta w nurcie integracyjnym. Ukończyła psychologię, specjalność kliniczną, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cały czas poszerza swoją wiedzę z zakresu diagnozy oraz terapii małych dzieci uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Pracuje psychoterapeutycznie w nurcie integracyjnym czerpiąc przede wszystkim z podejścia systemowego, poznawczo-behawioralnego oraz nurtów humanistycznych. Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz rodzinnej.

• terapia indywidualna dzieci i młodzieży
• wczesna interwencja terapeutyczna – stymulacja rozwoju małego dziecka z grupy ryzyka (w szczególności ASD)


mgr MAGDALENA NAWROCKA pedagog rewalidacji,  od lat pracuje z dziećmi z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością; ukończyła kurs Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. Frohlich’a, jest terapeutą Integracji Sensorycznej i Bilateralnej,  w pracy z rodzicami wykorzystuje metodę Videotreningu Komunikacji; ukończyłam kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dodatkowo  brałam udział w szkoleniu 'Wstęp do pracy z dzieckiem i rodziną w TSR”, „PSR w pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością” oraz Kids’Skills. Jest facilitatorem metody EmotionAid® – pierwsza pomoc w regulacji emocjonalnej w sytuacji silnego stresu, a także Praktykiem Somatic Experiencing® – metody leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu.

• sesje Kids’Skills – „Dam radę”
• wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, pomaganie w szukaniu zasobów rodziny, przekształcanie problemu na umiejętność, szukanie rozwiązań, odnajdywanie różnych perspektyw – program  „Jestem z Ciebie dumny!” – 
• VIT – Wideotrening Komunikacji
• sesje Somatic Experiencing™


dr IWONA PALICKA specjalista neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, JIAS), terapeuta traumy w modelu psycho-neurofizjologicznym (Somatic Experiencing™, SOMA-Embodiment™, NARM™, NAPD, Brainspotting®), facylitator EmotionAid® (pierwsza pomoc w regulacji emocjonalnej w sytuacji silnego stresu); w trakcie szkolenia zaawansowanego Integral Somatic Psychology R.Selvama.

• sesje Somatic Experiencing™, Soma-Embodiment™ i Brainspotting®
• sesje EmotionAid® – indywidualnie i w małych grupach

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji