Iwona_Palicka (4)

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

W celu ustalenia terminu diagnozy i terapii obowiązuje

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 
pod numerem tel. 694 999 705 poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

dr n. o zdr. IWONA PALICKA specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, praktyk Somatic Experiencing®, Soma-Embodiment®, NARM™, NAPD™

• ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego
• diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
• diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
• diagnoza i terapia niedojrzałości neuromotorycznej – integracja odruchów pierwotnych wg met.Sally Goddard-Blythe (certyfikat INPP-Chester)
• diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (certyfikat Providera Johansen IAS)
• diagnoza niepowodzeń szkolnych ocena ryzyka dysleksji
• diagnoza zaburzeń z grupy FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington)
• psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców i instytucji
• sesje Somatic Experiencing i Soma-Embodiment

Szczegółowe informacje na stronie http://iwona-palicka.centrumdziecka.org.pl


dr psych. NATALIA NOWACZYK psycholog, kognitywista, chemik;

• diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
• terapia funkcji poznawczych


mgr JOANNA WITEK psycholog, absolwentka psychologii UAM (specjalność: psychologia kliniczna), ukończyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy neuropsychologicznej i wspomagania rozwoju dziecka; doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i pracy w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu.

• diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
• konsultacje i wspomaganie rozwoju małego dziecka


mgr MARTA KRYSTKOWIAK-KOWALSKA psycholog (absolwentka SWPS), neurobiolog, terapeuta integracji sensorycznej, ukończyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej i wspomagania rozwoju małego dziecka; zainteresowania badawcze dotyczą lateralizacji,  deficytów funkcji wykonawczych, rozwoju małego dziecka.

• diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna
• konsultacje i wspomaganie rozwoju małego dziecka

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I TRENINGÓW GRUPOWYCH

mgr PAULINA AUGUSTYNIAK absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, obecnie jest w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji (szkoły rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Doświadczenie zdobywała na stażach w poradniach zdrowia psychicznego oraz pracując w szkole podstawowej, przedszkolu i w ośrodku psychoterapii i pomocy psychologicznej.

• psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży


mgr PAWEŁ GÓRNY psycholog, trener, psychoterapeuta dziecięcy w nurcie psychodynamicznym (ukończone szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym)

• psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży


mgr AGATA SILCZAK-KUBACKA psycholog, psychoterapeuta w nurcie integracyjnym. Ukończyła psychologię, specjalność kliniczną, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 roku szkoli się w zakresie psychoterapii uczestnicząc w Akredytowanym Kursie Psychoterapii, a także cały czas poszerza swoją wiedzę z zakresu diagnozy oraz terapii małych dzieci uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Pracuje psychoterapeutycznie w nurcie integracyjnym czerpiąc przede wszystkim z podejścia systemowego, poznawczo-behawioralnego oraz nurtów humanistycznych. Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz rodzinnej.

• terapia indywidualna dzieci i młodzieży
• wczesna interwencja terapeutyczna – stymulacja rozwoju małego dziecka z grupy ryzyka (w szczególności ASD)


mgr MAGDALENA NAWROCKA pedagog rewalidacji,  od lat pracuje z dziećmi z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością; ukończyła kurs Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. Frohlich’a, jest terapeutą Integracji Sensorycznej i Bilateralnej,  w pracy z rodzicami wykorzystuje metodę Videotreningu Komunikacji; ukończyłam kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dodatkowo  brałam udział w szkoleniu 'Wstęp do pracy z dzieckiem i rodziną w TSR”, „PSR w pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością” oraz Kids’Skills. Jest facilitatorem metody EmotionAid® – pierwsza pomoc w regulacji emocjonalnej w sytuacji silnego stresu, a także Praktykiem Somatic Experiencing® – metody leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu.

• sesje Kids’Skills – „Dam radę”
• wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, pomaganie w szukaniu zasobów rodziny, przekształcanie problemu na umiejętność, szukanie rozwiązań, odnajdywanie różnych perspektyw – program  „Jestem z Ciebie dumny!” – 
• VIT – Wideotrening Komunikacji
• sesje Somatic Experiencing™


dr IWONA PALICKA specjalista neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, JIAS), terapeuta traumy w modelu psycho-neurofizjologicznym (Somatic Experiencing™, SOMA-Embodiment™, NARM™, NAPD, Brainspotting®), facylitator EmotionAid® (pierwsza pomoc w regulacji emocjonalnej w sytuacji silnego stresu)

• sesje Somatic Experiencing™
• sesje EmotionAid® – indywidualnie i w małych grupach

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji