Iwona_Palicka (4)

Video Interaction Training - VIT oraz VIPP-SD dla dzieci młodszych

W celu ustalenia terminu diagnozy i terapii obowiązuje

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 
pod numerem tel. 694 999 705 poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00

VIT

VIDEO INTERACTION TRAINING (WIDEOTRENING KOMUNIKACJI)

DSC_0082

Terapeuta:
mgr MAGDALENA NAWROCKA pedagog specjalny, terapeuta SI, Praktyk Somatic Experiencing, certyfikowany terapeuta VIT

Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training – VIT) jest nowoczesną, niezwykle skuteczną formą treningu umiejętności komunikowania się. Zadaniem VIT jest wspieranie kompetencji rodziców/opiekunów, którzy poszukują pomocy dla dzieci: sprawiających trudności wychowawcze – nadpobudliwych psychoruchowo, agresywnych, z trudnościami w nauce, z problemami emocjonalnymi, niepełnosprawnych.

U podstaw tej metody leży założenie, że dobry kontakt z dzieckiem i udana komunikacja pozwalają na efektywne rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, a w wielu przypadkach mogą im zapobiegać.

Poza stosowaniem VIT-u w systemach rodzinnych istnieje również możliwość wykorzystywania tej metody w przedszkolach, szkołach, szpitalach i innych placówkach zajmujących się rozwojem dziecka. Metoda może być przydatna do kształcenia rozmaitych grup zawodowych takich jak: wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy opieki społecznej.

Na czym polega Wideotrening Komunikacji?

Wideotrening Komunikacji polega na dokonywaniu krótkich nagrań wideo (ok. 10 minut) w naturalnych sytuacjach, w jakich zazwyczaj dziecko uczestniczy na co dzień (w rodzinie, szkole, ośrodku opiekuńczym). Kolejne fragmenty trener poddaje analizie przy udziale rodziców oraz opiekunów. Materiał wyselekcjonowany do omówienia uwzględnia fragmenty dobrych kontaktów oraz prawidłowych interakcji. Demonstracja przykładów pozytywnie przebiegających sytuacji unaocznia uczestnikom szkolenia, które z zachowań należy utrwalać, przez co relacje społeczne z dziećmi będą pełniejsze i swobodniejsze.

Co uzyskujemy poprzez trening VIT?

  • Dodatkowe możliwości działania, kooperacji, redukcję zachowań agresywnych.
  • Podniesienie poziomu zmotywowania do nauki, ograniczenie niepokoju i zachowań przeładowanych emocjami.
  • Generowanie tolerancji, akceptacji, stopniową eliminację problemów z nauką oraz wygaszanie postawy walki o swoje miejsce w strukturze grupy.

Dokładny opis metody na stronie:

VIPP-SD

Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline

rodzina_misiów2

Terapeuta: aktualnie brak terapeuty

Wspieranie Pozytywnego Rodzicielstwa i Łagodnej Dyscypliny

Czym jest VIPP?

Jest to krótkorminowy trening relacji rodzic-dziecko. Został stworzony, aby pomagać rodzinom z wyzwaniami w kontakcie z dzieckiem. Opiera się on na dwóch filarach  – wzmocnieniu wrażliwości rodzica (Positive Parenting) i stosowaniu adekwatnych strategii dyscypliny (Sensitive Discipline).

Komu pomaga VIPP?

VIPP-SD jest kierowany do dzieci w wieku 1-5 lat i ich rodziców. Szczególnie pomaga dzieciom, u których pojawiają się: agresja, nieposłuszeństwo, impulsywne zachowania.  Adresowany do rodziców szukających skutecznych metod dyscypliny, jak również chcących lepiej poznać i polepszyć swoją relację z dzieckiem.

Jak wygląda trening VIPP?

Zorganizowany jest w cykl 7 spotkań, podczas których prezentowane są kolejno tematy pracy nad relacją z dzieckiem. Podczas sesji nagrywane są kilkuminutowe interakcje (m.in. zabawa, czytanie książki), które trener opracowuje i przedstawia sekwencyjnie, z szczegółowym komentarzem na kolejnym spotkaniu. Na spotkaniach poruszane są również kwestie związane z dyscypliną i wrażliwością na potrzeby dziecka.

Co daje trening VIPP?  

Poprzez pracę nad dwoma aspektami – wrażliwością rodzica oraz adekwatnymi strategiami dyscypliny – poprawia się funkcjonowanie dziecka. Zmniejsza się ilość negatywnych zachowań, a zwiększa bliskość w relacji.  Oddziaływania rodziców stają się bardziej efektywne.

Jak zdobyć więcej informacji?

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.vippleiden.com/en  

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji