Przejdź do treści

Poznań 8-9.04.2024, szkolenie: 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD

Zapraszamy na szkolenie: „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

Data: 8-9.04.2024r. STACJONARNIE

Miejsce: Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka, 60-454 Poznań, ul.Oliwska 14

Szkolenie poprowadzą specjalistki: dr n.med. Małgorzata Klecka i dr n.o zdr. Iwona Palicka
Opiekun naukowy programu szkolenia: prof.dr hab.med. Małgorzata Janas-Kozik, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dziecięcej
Koszt: 1000 zł

Zgłoszenie:
https://forms.gle/x9FMz1xoDdKoynQ69

Odbiorcy: lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.
Warunki przyjęcia na szkolenie: Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
5. Formularz diagnostyczny FASD.
6. Polskie Rekomendacje diagnostyczne FASD – 2020 – porównanie z 4CKD.
7. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego (4-cyfrowa skala diagnostyczna):
*Ocena wzrostu.
*Ocena fenotypu twarzy.
*Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
*Ocena ekspozycji na alkohol.
*Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym
8. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
9. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
10. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
11. Ćwiczenia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (zgodne z wytycznymi MEN) o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych.4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Miejsce: Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka, 60-454 Poznań, ul.Oliwska 14

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych
1.dzień: godz. 10.00-17.00
2.dzień: godz. 9.00-15.00

Nie przewidujemy przerwy obiadowej, zapewniamy, kawę, herbatę i przekąski.

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne.

Zgłoszenie:
https://forms.gle/x9FMz1xoDdKoynQ69

Koszt: 1000 zł
Wpłata do 30.03.2024r.
konto mBank nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070
Rezygnacja możliwa najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, rezygnacja po tym czasie skutkuje przepadkiem całości wpłaty.

ORGANIZATOR:
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
RSPO: 479633, NIP: 7812045901, Regon: 523957730
60-454 Poznań, ul.Oliwska 14

Prowadzący:
Dr n. med. Małgorzata Klecka, psycholog, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), terapeutka rodzinna, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®. Członkini rady FASD przy KCPU w Warszawie, wykładowczyni kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS (współprowadzi specjalność kliniczną dzieci i młodzieży). Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących FASD, m.inn. „Dziecko z FASD: różnicowanie i podstawy terapii”, autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii); członek zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD); redaktor naukowa polskich tłumaczeń książek S.Porgesa dotyczących teorii poliwagalnej (Wyd.Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka (www.ashoka.pl).

Dr n.o zdr. Iwona Palicka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®, SOMA-Embodiment ™, NARM™, NAPD i Brainspotting®. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji dotyczących FASD oraz traumy rozwojowej. Praca doktorska „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

DANE DO PRZELEWU:
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070

W trakcie zapewniamy kawę, herbatę, przekąski

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: szkolenia@centrumdziecka.org.pl