Przejdź do treści

Świerklany Ośrodek Fastryga 11-12.09.2023, Szkolenie: 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD

Zapraszamy na szkolenie: „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

Data: 11-12.09.2023, Stacjonarnie w siedzibie Ośrodka Fastryga – ul. Rybnicka 28 B, Świerklany k. Rybnika

Szkolenie poprowadzą specjalistki: dr n.med. Małgorzata Klecka i dr n.o zdr. Iwona Palicka
Opiekun naukowy programu szkolenia: prof.dr hab.med. Małgorzata Janas-Kozik, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dziecięcej

Koszt: 800 zł

Uwaga!!
Liczba miejsc ograniczona, tylko wpłata pełnej kwoty gwarantuje rezerwację miejsca.
Zgłoszenie:
https://forms.gle/ZaTVhepfyRe1ic2R8

Odbiorcy: lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

Zakres tematyczny szkolenia:
Zagadnienia:
1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
5. Formularz diagnostyczny FASD.
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego (4-cyfrowa skala diagnostyczna):
Ocena wzrostu.
Ocena fenotypu twarzy.
Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
Ocena ekspozycji na alkohol.
Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym
7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych.
4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych
1.dzień: godz. 9.00-17.00
2.dzień: godz. 9.00-15.00

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne

Zgłoszenie: https://forms.gle/QF7FQLrd7cWtiAvY6 Uwaga!!
Liczba miejsc ograniczona, tylko wpłata pełnej kwoty gwarantuje rezerwację miejsca.
Koszt: 800 zł

Wpłata do 31.08.2023r.
konto Santander bank: 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189Rezygnacja możliwa najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, rezygnacja po tym czasie skutkuje przepadkiem całości wpłaty.

ORGANIZATOR: Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. Małgorzata Klecka.
44-266 Świerklany, ul. Rybnicka 28B
NIP: 222-045-15-85

Prowadzący:
Dr n. med. Małgorzata Klecka, psycholog, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), terapeutka rodzinna, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®. Członkini rady FASD przy KCPU w Warszawie, wykładowczyni kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS (współprowadzi specjalność kliniczną dzieci i młodzieży). Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących FASD, m.inn. „Dziecko z FASD: różnicowanie i podstawy terapii”, autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii); członek zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD); redaktor naukowa polskich tłumaczeń książek S.Porgesa dotyczących teorii poliwagalnej (Wyd.Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka (www.ashoka.pl).

Dr n.o zdr. Iwona Palicka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®, SOMA-Embodiment ™ , NARM™, NAPD i Brainspotting®.
Autorka i współautorka kilkunastu publikacji dotyczących FASD oraz traumy rozwojowej.
Praca doktorska „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

RODO:
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. Małgorzata Klecka z siedzibą 44-266 Świerklany, ul. Rybnicka 28B – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: osrodek.fastryga@gmail.com