Przejdź do treści

Web.1. „Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej” – dr Iwona Palicka

PROGRAM (czas 3 godziny):
  1. Jak rozwija się mózg, czy uczucia mają znaczenie.
  2. Koncepcja Mózgu Trójjedynego P.McLeana.
  3. Koncepcja traumy rozwojowej P.A.Levine’a.
  4. Teoria poliwagalna S.Porgesa.
  5. Gdzie mieszka integracja sensoryczna. Główne klasyfikacje dysfunkcji przetwarzania sensorycznego.
  6. Gdzie mieszkają odruchy. Rola odruchu Moro w regulacji pobudzenia emocjonalnego.
  7. Rola ciała migdałowatego w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego, co się zmienia od wpływem traumy.
  8. Pierwotne zachowania przywiązaniowe wg J.Bowlby’ego. Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego regulację przywiązania.
  9. Czynniki ochronne i czynniki terapeutyczne – co może opiekun, co może terapeuta.
  10. Odpowiedzi na pytania.
Prowadząca: dr n. o zdr. Iwona Palicka, Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, obszar: neuropsychologia rozwojowa, Specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Terapeuta SI, INPP, BI i JohansenIAS, Praktyk pracy z traumą (Somatic Experiencing®, NeuroAffective Relational Model™ i SOMA-Embodiment™)