Przejdź do treści

Web.5. „Jak pies z kotem, czyli Palicka i Kozłowski o SI”

TEMATYKA (czas trwania: 4 godziny):
1. Fakty i Mity. Terapia SI jako „lek na całe zło” w terapii dzieci z trudnościami.
2. Terapia SI dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną).
3. Terapia SI a stymulacja sensoryczna, stymulacja bazalna, interwencje sensoryczne.
4. Integracja sensoryczna w autyzmie.
5. Dieta sensoryczna – różne podejścia.
6. Nadwrażliwość węchowa – pomysły na stymulację sensoryczną.
7. Wady postawy w rękach terapeuty Integracji Sensorycznej. Zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia posturalne – co diagnozuje terapeuta SI? Czy określone zaburzenia SI warunkują powstawanie określonych wad postawy u dziecka?
8. Zalecenia dla rodziców, kierowanie do innych specjalistów, kiedy, w jakiej kolejności.
9. Wskazówki odnośnie przeprowadzania diagnozy u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, masturbacja – związek z zaburzeniami integracji sensorycznej.
10. Dorosły z zaburzeniami SI w terapii. Co ma sens?

PROWADZĄCY:
Iwona Palicka – Doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii (obszar zainteresowań: neuropsychologia rozwojowa), terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy (SomaticExperencing, NARM, SOMA-Embodiment), wykładowca akademicki, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Wojciech Kozłowski – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bazalnej i bilateralnej, instruktor sportu, terapeuta CST Upledgera, wykładowca akademicki.
Prowadzi strony dla terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi: terapiazmyslow.pl oraz si–poznan.pl