2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” data 16-17 marca 2019 miejsce: Lędziny k/Katowic, Ośrodek Fastryga prowadzenie: mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE i NARM, Trener INPPProgram szkolenia: Dzień I. (sobota) godz. 9.00-17.00: – Wprowadzenie. – Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie. – Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej. – Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi. – Niedojrzałość neuromotoryczna. – Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego. – Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS) Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-14.00: – Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej. – Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń. – Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół. Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP Miejsce szkolenia: Ośrodek Fastryga w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70 43-143 Lędziny UWAGA: od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.” możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł. Zgłoszenia: szkolenia.fastryga@gmail.com ORGANIZATOR: Ośrodek Fastryga w Lędzinach http://www.osrodekfastryga.pl/contacts szczegóły – u Organizatora    
zmień rozmiar pisma