DIAGNOZA

Diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna

Niemowlęta do 12 m-ca życia: wywiad rozwojowy i próby kliniczne

Koszt: 600zł obejmuje dwa spotkania stacjonarne

Dzieci starsze: odpowiednie do zgłaszanego problemu baterie testowe i próby kliniczne

Koszt: 650zł obejmuje wywiad w formie online na platformie zoom oraz dwa spotkania stacjonarne

Diagnoza procesów integracji sensorycznej/ przetwarzania sensorycznego

Dzieci do 4 roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, ocena rozwoju psychoruchowego, próby kliniczne, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego(praksji);

Dzieci powyżej 4 roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests) bądź Testy Południowo-Kalifornijskie, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego(praksji).

Koszt: 650zł obejmuje wywiad w formie online na platformie zoom oraz dwa spotkania stacjonarne

Koszt diagnozy powtórnej: 350zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne

Diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe (INPP)

Ocena stopnia integracji odruchów pierwotnych i dojrzałości odruchów posturalnych

Koszt: 500zł obejmuje wywiad w formie online na platformie zoom oraz jedno spotkanie stacjonarne

Diagnoza przetwarzania słuchowego – metoda Johansen IAS (badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji)

Badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji

Koszt badania pierwszego: 400zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne

Koszt badania przed kolejną płytą: 250zł

Koszt płyty indywidualnej: 250zł

Koszt płyty standard: 200zł

Diagnoza w kierunku FASD

Z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD(The 4-Digit Diagnostic Code fos FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington), próby kliniczne (bez pełnego badania neuropsychologicznego)

Koszt: 650zł obejmuje wywiad w formie online na platformie zoom oraz jedno spotkanie stacjonarne

Diagnoza pedagogiczna

Koszt: 300zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne

Diagnoza logopedyczna

Koszt: 300zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne


Badania z opinią Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka (wpis do SIO, wpis do ewid. WO UMP 58/2011) 

Ocena gotowości szkolnej:

Koszt: 450zł obejmuje jedno spotkanie – IDS + TSD

Badanie pod kątem specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia):

Koszt: 650zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + bateria dysleksja

Koszt: 650zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + bateria dyskalkulia

Koszt: 750zł obejmuje 3 spotkania – SB5 + bateria dysleksja + bateria dyskalkulia (najwcześniej pod koniec kl. V)

Inne badania pod kątem specyficznych trudności szkolnych (ryzyko dysleksji, dyskalkulii; dyspraksja, ADD):
2 spotkania – badanie SB5/IDS/IDS-2 + Próby neuropsychologiczne lub badanie pedagogiczne: 650zł

TERAPIA

UWAGA!

W przypadku niestawienia się na potwierdzoną wcześniej wizytę (terapia lub konsultacja psychologiczna) bądź odwołania jej w dniu spotkania obowiązuje opłata wg cennika.

Konsultacje psychologiczne

Stacjonarna  200zł

Online 250zł

Terapia

Neurorozwojowa (wg programu stymulacji i wygaszania odruchów) – 150zł

Integracja Sensoryczna (45-50min) – 110zł

Pedagogiczna (45-50min) – 110zł

Logopedyczna (45-50min) – 110zł

Rehabilitacja (45-50min) – 110zł

Psychoterapia (45-50min) – 110zł

Sesja Kids’Skills -„Dam radę” i „Jestem z Ciebie dumny!” (45-50min) – 110zł

Sesja Somatic Experiencing 150-200zł

Sesja Somatic Experiencing online 250zł

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena: 200-250 zł/płyta (cena obejmuje koszt płyty + koszty manipulacyjne przelewu i wysyłki)

VIT (Wideotrening Komunikacji)

VIT (Wideotrening Komunikacji) – I. konsultacja (rozpoznanie potrzeb, omówienie szczegółów terapii) – bezpłatnie

VIT – wizyta terapeutyczna (omówienie nagrania dostarczonego przez rodziców) – 110zł

VIT – nagranie przez terapeutę w domu klienta – 200zł

Uczestnictwo w więcej niż 1 rodzaju regularnych terapii lub rodzeństwo: 100 zł (jednostka terapeutyczna).

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika.

Dane do przelewu

Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży – Iwona Palicka
ul.Podleśna 10, 61-160 Poznań-Wiórek

nr konta 22 1140 2004 0000 3902 3444 8138

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji