CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJĄCY OD 1.03.2024

DIAGNOZA

UWAGA: w momencie otrzymania terminu diagnozy obowiązuje bezzwrotna przedpłata w wysokości 300zł, którą należy wnieść najpóźniej na 48h przed wizytą.
Brak w/w opłaty skutkuje wykreśleniem z grafiku diagnoz.

Diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna

Niemowlęta do 12 m-ca życia: wywiad rozwojowy i próby kliniczne
Koszt: 800zł obejmuje dwa spotkania stacjonarne, wydanie opinii dotyczącej rozwoju

Dzieci starsze: odpowiednie do zgłaszanego problemu baterie testowe i próby kliniczne
Koszt: 1000zł obejmuje wywiad w formie online na platformie zoom bądź stacjonarny, dwa spotkania stacjonarne, wydanie opinii z wynikami badań i wnioskami

Badanie kontrolne wybranymi testami – koszt: 500zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej/ przetwarzania sensorycznego

Dzieci do 4 roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, APR 2-4 (Arkusz Prób Rozwojowych do oceny przetwarzania sensorycznego wg L.J. Miller dla dzieci od 2. do 4. roku życia oraz dzieci nie poddających się badaniu standardowymi procedurami – Modulacja, Różnicowanie, Motoryka i praksja, Praksja wzrokowa i koordynacji wzrokowo-ruchowa), ocena rozwoju psychoruchowego.

Dzieci powyżej 4 roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, procedury diagnostyczne wg A.J.Ayres: Obserwacja Kliniczna, Testy SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests) bądź Testy Południowo-Kalifornijskie lub Polskie Testy Integracji Sensorycznej (wybór należy do Diagnosty), Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego(praksji).

Koszt: 1000zł obejmuje wywiad w formie online na platformie zoom lub stacjonarnie, dwa spotkania stacjonarne, wydanie raportu końcowego (ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej)

Koszt diagnozy powtórnej: 500zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne

Diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe (INPP)

Ocena stopnia integracji odruchów pierwotnych i dojrzałości odruchów posturalnych

Koszt: 600zł obejmuje wywiad w formie online na platformie zoom bądź stacjonarnie oraz jedno spotkanie stacjonarne

Diagnoza przetwarzania słuchowego – metoda Johansen IAS (badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji)

Badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji

Koszt badania pierwszego: 500zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne

Koszt badania przed kolejną płytą: 300zł

Koszt płyty indywidualnej: 250zł

Koszt płyty standard: 200zł

Po badaniu JIAS nie jest wydawany pisemny raport, dodatkowa opłata za wydanie podsumowania 300zł.

Diagnoza w kierunku FASD

Z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD (The 4-Digit Diagnostic Code fos FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington), próby kliniczne (bez pełnego badania neuropsychologicznego – płatne dodatkowo)

Koszt: 1000zł obejmuje wywiad w formie szczegółowej ankiety, jedno spotkanie stacjonarne, analizę dokumentacji, wydanie podsumowania diagnostycznego

Diagnoza pedagogiczna

Koszt: 500zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne, wydanie opinii

Diagnoza logopedyczna

Koszt: 500zł obejmuje jedno spotkanie stacjonarne, wydanie opinii.


Badania z opinią Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka (wpis do SIO, RSPO 31381, wpis do ewid. WO UMP 58/2011) 

Ocena gotowości szkolnej (badanie najwcześniej w marcu):
Koszt: 600zł obejmuje jedno spotkanie – IDS + TSD

Badanie pod kątem specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia):

Ryzyko dysleksji bądź dyskalkulii (klasa 0, I-III)
Koszt:
1000zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + baterie neuropsychologiczne

Dysleksja (najwcześniej pod koniec kl. III)
Koszt: 1000zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + bateria dysleksja

Dyskalkulia (najwcześniej pod koniec kl. V)
Koszt: 1000zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + bateria dyskalkulia 

Dysleksja+Dyskalkulia (najwcześniej pod koniec kl. V)
Koszt: 1200zł obejmuje 3 spotkania – SB5 + bateria dysleksja + bateria dyskalkulia

Inne badania pod kątem specyficznych trudności szkolnych (ryzyko dysleksji, dyskalkulii; dyspraksja, ADD):
2 spotkania – badanie SB5/IDS/IDS-2 + Próby neuropsychologiczne lub badanie pedagogiczne: 1000zł

TERAPIA

UWAGA!

W przypadku niestawienia się na potwierdzoną wcześniej wizytę (terapia lub konsultacja psychologiczna) bądź odwołania jej w dniu spotkania obowiązuje opłata wg cennika.

Konsultacje psychologiczne (po wcześniejszej diagnozie) dr I.Palicka

Stacjonarna 1 godz.  250zł

Stacjonarna 30 min.  200zł

Online 300zł

Konsultacje psychologiczne (po wcześniejszej diagnozie) mgr M.Krystkowiak-Kowalska

Stacjonarna 1 godz.  150zł

Online 200zł

Terapia

Neurorozwojowa (wg programu stymulacji i wygaszania odruchów) – 200zł

Integracja Sensoryczna (45-50min) – 150zł

Pedagogiczna (45-50min) – 150zł

Logopedyczna (45-50min) – 150zł

Rehabilitacja (45-50min) – 150zł

Psychoterapia (45-50min) – 150zł (mgr A.Silczak-Kubacka) – 200zł (dr M.Farnicka)

Sesja Kids’Skills -„Dam radę” i „Jestem z Ciebie dumny!” (45-50min) – 150zł

Sesja Somatic Experiencing/Brainspotting 180zł (mgr M.Nawrocka) – 250zł (dr I.Palicka)

Sesja Somatic Experiencing/Brainspotting online 300zł

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena: 200-250 zł/płyta (cena obejmuje koszt płyty + koszty manipulacyjne przelewu i wysyłki)

Wydanie opinii podsumowującej etap terapii – 150zł
 

VIT (Wideotrening Komunikacji)

VIT (Wideotrening Komunikacji) – I. konsultacja (rozpoznanie potrzeb, omówienie szczegółów terapii) – bezpłatnie

VIT – wizyta terapeutyczna (omówienie nagrania dostarczonego przez rodziców) – 200zł

VIT – nagranie przez terapeutę w domu klienta – 300zł

Uczestnictwo w więcej niż 1 rodzaju regularnych terapii lub rodzeństwo: 130 zł (jednostka terapeutyczna).

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika.

Dane do przelewu

Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży – Iwona Palicka
ul.Podleśna 10, 61-160 Poznań-Wiórek

nr konta 22 1140 2004 0000 3902 3444 8138

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji