DIAGNOZA

diagnoza psychologiczna wstępna określająca dalszy kierunek działań

 • niemowlęta do 12 m-ca życia: 1. spotkanie 200zł, kolejne 150zł
 • dzieci do 2 roku życia (2 spotkania): 350 zł
 • dzieci 3-6 lat (2 spotkania): 400 zł
 • dzieci starsze 7+ (2 spotkania): 450 zł

W przypadku dzieci starszych pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie Zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150 zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie.

diagnoza neuropsychologiczna

 • samodzielna (2-3 spotkania – odpowiednie do problemu baterie testowe): 600 zł

 • uzupełnienie diagnozy FASD, wyznaczenie profilu neuropsychologicznego (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD): 450 zł

diagnoza procesów integracji sensorycznej/ przetwarzania sensorycznego

 • diagnoza pierwsza (2-3 spotkania + omówienie): 450 zł
 • diagnoza powtórna: 200 zł
 •  

Dzieci do 4 roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, ocena rozwoju psychoruchowego, próby kliniczne, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji).

Dzieci powyżej 4.roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests) bądź Testy Południowo-Kalifornijskie, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)

Pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie Zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150 zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie.


diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe (INPP)

 • Badanie dojrzałości neuromotorycznej oparte o ocenę stopnia integracji odruchów pierwotnych i dojrzałości odruchów posturalnych: 400 zł.
 • pakiet – diagnoza INPP + JohansenIAS: 550zł

Pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie Zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150 zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie.

diagnoza przetwarzania słuchowego – metoda Johansen IAS (badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji)

 • badanie pierwsze: 250 zł (samodzielne)
 • badanie przed kolejna płytą: 150 zł
 • koszt płyty indywidualnej: 200 zł
 • koszt płyty standard: 180 zł
 • badanie pierwsze JohansenIAS + diagnoza INPP (pakiet): 550zł
 •  

Pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie Zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150 zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie.

diagnoza w kierunku FASD

diagnoza z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington): 400 zł

dodatkowe badanie neuropsychologiczne (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD): 450 zł

Pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie Zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150 zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie.

diagnoza pedagogiczna: 200 zł

diagnoza logopedyczna: 200 zł


badania z opinią Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka (wpis do SIO, wpis do ewid. WO UMP 58/2011) 

ocena dojrzałości szkolnej:
1 spotkanie – bateria IDS + próby kliniczne/badanie pedagogiczne: 300zł

badanie pod kątem specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dyskalkulii):
2 spotkania – badanie SB5 + Bateria Dysleksja: 500 zł
3 spotkania – badanie SB5 + Bateria Dysleksja + Bateria Dyskalkulia (najwcześniej pod koniec kl. V): 650 zł

inne badania pod kątem specyficznych trudności szkolnych (ryzyko dysleksji, dyskalkulii; dyspraksja, ADD):
2 spotkania – badanie SB5/IDS/IDS-2 + Próby neuropsychologiczne lub badanie pedagogiczne: 500 zł

TERAPIA

UWAGA!

W przypadku niestawienia się na potwierdzoną wcześniej wizytę (terapia lub konsultacja psychologiczna) bądź odwołania jej w dniu spotkania obowiązuje opłata wg cennika.

konsultacje psychologiczne

 • godzinna: 150 zł
 • 30-minutowa: 100 zł

terapia

 • neurorozwojowa (wg programu stymulacji i wygaszania odruchów): 100 zł (wizyta konsultacyjna: ewaluacja programu, pokaz nowych ćwiczeń)

 • integracji sensorycznej: 90 zł (45-50 min.)

 • pedagogiczna: 90 zł (45-50 min.)

 • logopedyczna: 90 zł (45-50 min.)

 • rehabilitacja: 90 zł (45-50 min.)

 • sesja psychoterapeutyczna: 90 zł

 • stymulacja rozwoju małego dziecka + wskazówki dla rodziców: 90zł (45-50 min.)
 •  
 • sesja Kids’Skills -„Dam radę” i „Jestem z Ciebie dumny!”: 90zł (45-50 min.)
 •  
 • sesja Somatic Experiencing: 150 zł, sesja on-line: 200zł
 •  
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena: 180-200 zł/płyta (cena obejmuje koszt płyty + koszty manipulacyjne przelewu i wysyłki)

VIT (Wideotrening Komunikacji)

 • pierwsza konsultacja bezpłatnie (rozpoznanie potrzeb, omówienie szczegółów terapii)

  nagranie przez terapeutę w domu klienta: 150 zł

  wizyta terapeutyczna (omówienie nagrania, także dostarczonego przez rodziców): 90 zł

Uczestnictwo w więcej niż 1 rodzaju terapii lub rodzeństwo: 80 zł (jednostka terapeutyczna).

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika.

Dane do przelewu

Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży – Iwona Palicka
ul.Podleśna 10, 61-160 Poznań-Wiórek

nr konta 22 1140 2004 0000 3902 3444 8138

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.30

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji
zmień rozmiar pisma