MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LINKU DOSTĘPOWEGO DO NAGRANYCH WEBINARÓW:

Wpłata na konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

link dostępowy oraz materiały w pdf zostaną przysłane po odnotowaniu wpłaty (cena podana przy tytule webinaru)

ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

Web.1.
„Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej – dr n.o zdr.Iwona Palicka
Czas trwania: 3 godziny
Cena 200zł
Zgłoszenie : https://forms.gle/r5UbEAfHhbWhjS8W8

Szczegóły: https://www.centrumdziecka.org.pl/web-1-rozumienie-zaburzen-przetwarzania-sensorycznego-i-odruchowosci-w-kontekscie-traumy-rozwojowej-dr-iwona-palicka/

Web.2.
„Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci przedwcześnie urodzonych – perspektywa specjalistów i rodziców” Czas trwania: 3 godziny
dr Iwona Palicka i mgr Izabela Grzebna autorki rozdziału „Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w percepcji rodziców i specjalistów – możliwości diagnozy i pomocy dzieciom przedwcześnie urodzonym”. W: Wójtowicz-Szefler M.(red) Dzieci przedwcześnie urodzone. Możliwości wsparcia i pomocy. Wyd.Difin, Warszawa, 2018.
cena 250zł
Zgłoszenie : https://forms.gle/EzLqpj6TaT7TSsyQ8

Szczegóły: https://www.centrumdziecka.org.pl/web-2-zaburzenia-przetwarzania-sensorycznego-u-dzieci-przedwczesnie-urodzonych-perspektywa-specjalistow-i-rodzicow/

Web.3.
„Jak sobie nie radzę. Obserwacja rozwoju sensomotorycznego i emocjonalnego małego dziecka” Czas trwania: 3 godziny
mgr Bogna Stępień-Błachowiak i dr Iwona Palicka
Cena 200zł
Zgłoszenie: https://forms.gle/f9wtceroMjxdZuiP9

Szczegóły: https://www.centrumdziecka.org.pl/web-3-jak-sobie-nie-radze-obserwacja-rozwoju-sensomotorycznego-i-emocjonalnego-malego-dziecka

Web.4.
„Zastosowanie teorii poliwagalnej w rozumieniu traumy i jej leczeniu”
dr n.med.Małgorzata Klecka, redaktor naukowa polskich tłumaczeń książek S.Porgesa dotyczących teorii poliwagalnej (Wyd.Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Czas trwania: 4 godziny
Cena: 250zł
Zgłoszenia: https://forms.gle/RwQ4tBvFQxDQ4SSq5

Szczegóły: https://www.centrumdziecka.org.pl/zastosowanie-teorii-poliwagalnej-w-rozumieniu-traumy-i-jej-leczeniu-dr-n-med-malgorzata-klecka/

Web.5
„O czym ta mowa? SLI-DLD-afazja rozwojowa-zaburzenia koordynacji-dyspraksja-odruchy” dr Iwona Palicka & mgr Maria Matuszkiewicz”.
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 250zł
Zgłoszenie: https://forms.gle/PN5na1apiiVJQHHr6

Szczegóły: https://www.centrumdziecka.org.pl/webinar-dla-specjalistow-25-02-2021-17-00-20-00-o-czym-ta-mowa-sli-dld-afazja-rozwojowa-zaburzenia-koordynacji-dyspraksja-odruchy-dr-iwona-palicka-mgr-maria-matuszkiewicz/