Iwona_Palicka (4)

Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą K. Johansena

W celu ustalenia terminu diagnozy i terapii obowiązuje

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 
pod numerem tel. 694 999 705 poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00

TERAPEUTA:
dr Iwona Palicka, neuropsycholog, terapeuta neurorozwojowy, Provider von JIAS nr 0014/09

mgr Anna Maus, neurologopeda, psychopedagog, terapeuta pedagogiczny, Provider von JIAS 0772/21

Szczegóły dotyczące metody JIAS na stronie
CENTRUM TERAPII JOHANSENA IAS POLSKA

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji