2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
data 26-27 stycznia 2019 miejsce: Poznań prowadzenie: mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE, Trener INPPProgram szkolenia:
Dzień I. (sobota) godz. 9.00-17.00:
– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)
 
Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-14.00:
– Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.
 
Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP
cena: 350 zł/ osoba, wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia; konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138 rezygnacja ze szkolenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem powoduje przepadek całości kwoty. Miejsce szkolenia: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14 UWAGA: od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.” możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł. Zgłoszenia: gpcentrumdziecka@gmail.com ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka 61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10 Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21
[learn_more caption=”RODO” state=”open”] Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji Szkolenia „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”, które odbędzie w dniach 8-9 grudnia 2018 w Poznaniu, – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka „Uczenie przez Zmysły” Iwona Palicka, z siedzibą 61-160 Poznań, Wiórek, ul. Podleśna 10, z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: gpcentrumdziecka@gmail.com [/learn_more]
zmień rozmiar pisma