PRELEKCJE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (4 godziny dydaktyczne).
Możliwe wersje online – na platformie Zoom.

prelegent: dr Iwona Palicka

Cena: 1000 zł w granicach Poznania, 1200zł poza Poznaniem (do 100km)

Tematy:

[box] „PODSTAWY WIEDZY O PROCESACH PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO”

Tematyka szkolenia:

 1. Wyjaśnienie pojęcia integracji sensorycznej i przetwarzania sensorycznego.
 2. Główne założenia integracji sensorycznej.
 3. Krótkie omówienie 3 bazowych systemów sensorycznych (układ przedsionkowy,
  dotykowy, proprioceptywny)
 4. Omówienie podstawowych wskaźników dysfunkcji integracji sensorycznej.
 5. Wskazówki dotyczące stymulacji dotykowej, przedsionkowej i proprioceptywnej.
 6. Możliwości wsparcia w szkole
 7. Prezentacja zdjęć/filmu z terapii.
 8. Dyskusja [/box]
 

[box] „PODSTAWY WIEDZY O ODRUCHOWOŚCI. Wpływ odruchów na uczenie i zachowanie”

Tematyka szkolenia:

 1. Omówienie prawidłowego rozwoju motorycznego małego dziecka, kamienie milowe rozwoju ruchowego i poznawczego.
 2. Wyjaśnienie pojęcia dojrzałości neurorozwojowej/neuromotorycznej i roli integracji odruchów wg założeń S.Goddard-Blythe.
 3. Omówienie podstawowych odruchów pierwotnych (ATOS, STOS, TOB, Moro, Galant, chwytne) oraz posturalnych i ich wpływu na uczenie i zachowanie.
 4. Studia przypadków.
 5. Dyskusja. [/box]

[box] „FAS/FASD – PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY/SPEKTRUM POALKOHOLOWYCH WRODZONYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH; podstawy diagnostyki, możliwości terapii”

Tematyka szkolenia:

 1. Charakterystyka zespołu FAS/FASD
 2. Diagnostyka FAS – 4-cyfrowy Waszyngtoński Kwestionariusz Diagnostyczny
 3. Uszkodzenia mózgu charakterystyczne dla FASD.
 4. Zaburzenia rozwoju sensomotorycznego u dzieci z FASD (deficyty przetwarzania sensorycznego, zaburzenia rozwoju odruchowości, zaburzenia przetwarzania słuchowego)
 5. Zaburzenia funkcji poznawczych i wykonawczych u dzieci z FASD
 6. Emocjonalność dziecka z FASD.
 7. FASD a zaburzenia przywiązania i przeżywanie odrzucenia.
 8. Prezentacja możliwości terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży z FASD.
 9. Rozpoznawanie możliwości i ograniczeń rozwojowych u dziecka z uszkodzeniem mózgu. [/box]

[box] WARSZTAT SENSORYCZNY PT. „POCZUJ TO”

grupa do 12 osób
prowadzenie: mgr Dagmara Nowak – pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Tematyka warsztatu:
1. Przypomnienie podstaw wiedzy o rozwoju zmysłów
2. Praca ze zmysłem dotyku i propriocepcji
3. Praca ze zmysłem równowagi
4. Praca ze zmysłem wzroku
5. Praca ze zmysłem słuchu
6. Praca ze zmysłem węchu
W warsztatach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły szkolenie informacyjne
pt. „Podstawy wiedzy o procesach przetwarzania sensorycznego” [/box]

zmień rozmiar pisma