2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE
dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

data 16-17 marca 2019
miejsce: Lędziny k/Katowic, Ośrodek Fastryga

prowadzenie:
mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE i NARM, Trener INPPProgram szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 9.00-17.00:

– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)

Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-14.00:

– Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska
uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fastryga w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70 43-143 Lędziny

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”
możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

Zgłoszenia: szkolenia.fastryga@gmail.com

ORGANIZATOR:
Ośrodek Fastryga w Lędzinach http://www.osrodekfastryga.pl/contacts

szczegóły – u Organizatora