Przejdź do treści

Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka zaprasza 18-19 maja 2024r. na szkolenie z dr Maią Stanisławską-Kubiak „ZABURZENIA SOMATYCZNE I PSYCHOSOMATYCZNE U DZIECI”

Ponownie zapraszamy na niezwykłe szkolenie doskonalące w ramach Akademii Doskonalenia Umiejętności w obszarze Neuropsychologii Rozwojowej „ZABURZENIA SOMATYCZNE I PSYCHOSOMATYCZNE U DZIECI”
***doskonalące dla psychologów (w tym przygotowujących się do PES),
**uzupełniające dla studentów psychologii oraz innych specjalistów zainteresowanych wiedzą praktyczną i teoretyczną dotyczącą zaburzeń somatycznych i psychosomatycznych u dzieci.

Data: 18-19.05.2024, w godz. 9.00-17.00 (20 godz. dydaktycznych)

Prowadząca: dr n. o zdr. Maią Stanisławską-Kubiak
psycholog, psychoterapeuta systemowy, badacz, nauczyciel akademicki, autor opracowań naukowych z zakresu chorób somatycznych, psychosomatyki i neuropsychologii

Zgłoszenia: https://forms.gle/FH14oRdAzPd4tdcd6

Miejsce: Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka; 60-454 Poznań, ul.Oliwska 14.

ZAGADNIENIA:
– Podstawy pracy z dzieckiem chorym somatycznie (cukrzyca, mukowiscydoza, fenyloketonuria, niskorosłość, niespecyficzne zaburzenia odżywiania).
– Zaburzenia poznawcze w chorobach somatycznych (cukrzyca, mukowiscydoza, fenyloketonuria, niskorosłość, niespecyficzne zaburzenia odżywiania).
– Rodzina z dzieckiem chorym somatycznie.
– Czym są zaburzenia psychosomatyczne.
– Podstawy pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami psychosomatycznymi.
– Pytania, dyskusja, wskazówki praktyczne dla specjalistów.

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne

Cena: 1600zł

Zapewniamy, kawę, herbatę, przekąski oraz lunch w czasie przerwy obiadowej.

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
ul.Oliwska14, 60-454 Poznań

DANE DO PRZELEWU:
nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie zgodne z wytycznymi MEN.

Zgłoszenia: https://forms.gle/FH14oRdAzPd4tdcd6

RODO Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: szkolenia@centrumdziecka.org.pl