OŚRODEK FASTRYGA W LĘDZINACH

ZAPRASZA NA 2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE
dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

data 27-28 marca 2020
miejsce: Lędziny

prowadzenie:
dr n.o zdr. Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE i NARM, Trener INPP

Program szkolenia:
Dzień I. (piątek) godz. 15.00-20.00:
– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.

Dzień II. (sobota) godz. 9.00-17.00:
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)
– Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.


Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska
uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

cena: 600 zł/ osoba
(w tym – podręcznik S.Goddard-Blythe „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (wydanie II) ,
wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

konto do wpłat: 28 2130 0004 2001 0394 3099 0001

rezygnacja ze szkolenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem powoduje przepadek całości kwoty.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fastryga, ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”
osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia.

Zgłoszenia: szkolenia.fastryga@gmail.com

ORGANIZATOR:
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH – MAŁGORZATA KLECKA
ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny

zmień rozmiar pisma