OŚWIĘCIM 12-13.listopada 2016 SZKOLENIE 2-DNIOWE ODRUCHY


SZKOLENIE 2-DNIOWE PODSTAWOWE dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”

Oświęcim: 12-13 listopada 2016r.

prowadzenie:

mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI,
Bilateralnej Integracji, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP

Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 9.00-17.00:

  1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
  2. Kryteria diagnostyczne
  3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne
  4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
  5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego
  6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową
  7. Testy na równowagę i koordynację

Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

  1. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową
  2. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w  szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPPlogoINPP

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”; możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

cena: 438 zł/ osoba,

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, http://www.oswiecim.mcdn.edu.pl

zgłoszenia: http://www.mcdn.edu.pl/formularz/oswiecim.php
zakładka: Nr i tytuł formy: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami
w nauce według programu integracji odruchów SALLY GODDARD – BLYTHE INPP – CHESTER