POZNAŃ 17-18.12.2016 SZKOLENIE 2-DNIOWE – ODRUCHY

SZKOLENIE 2-DNIOWE PODSTAWOWE dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”

Poznań: 17-18 grudnia 2016r.

prowadzenie:

mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI,
Bilateralnej Integracji, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP

Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 9.00-17.00:

  1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
  2. Kryteria diagnostyczne
  3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne
  4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
  5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego
  6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową
  7. Testy na równowagę i koordynację

 

Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

  1. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową
  2. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w  szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPPlogoINPP

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”; możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

cena: 350 zł/ osoba,
dla grup zorganizowanych (szkoły, przedszkola – jeden płatnik) – możliwe zniżki;
wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

ilość osób: 12-24

zgłoszenia i wpłaty najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem

Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14

Zgłoszenia: gpcentrumdziecka@gmail.com

w zgłoszeniu proszę podać:
imię i nazwisko,
dane do faktury,
telefon kontaktowy,
email zwrotny

ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21
konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138