Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu

ZAPRASZA NA 2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE
dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

data 23-24 listopada 2019
miejsce: Poznań

prowadzenie:
mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE i NARM, Trener INPP

Program szkolenia:
Dzień I. (sobota) godz. 9.00-17.00:
– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)

Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-14.00:
– Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.


Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska
uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

cena: 500 zł/ osoba
(w tym – podręcznik S.Goddard-Blythe „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (wydanie II) ,
wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

rezygnacja ze szkolenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem powoduje przepadek całości kwoty.

Miejsce szkolenia: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”
osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia.

Zgłoszenia: gpcentrumdziecka@gmail.com

ORGANIZATOR:
Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

zmień rozmiar pisma