WEBINAR dla specjalistów: Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej – dr Iwona Palicka

WEBINAR dla specjalistów: Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej – dr Iwona Palicka

Data: 3.06.2020, godz.17.00-20.00

Cena 200zł/osoba

Zapisy: https://forms.gle/r5UbEAfHhbWhjS8W8

Wpłata do 2.06.2020r.
konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

Osobom, które dokonają opłaty zostanie przesłany link do pokoju zoom.
Webinar będzie nagrywany, ale uczestnicy są proszeni o zapewnienie sobie w miarę stabilnego internetu, w celu ograniczenia problemów technicznych.

Program (należy go traktować luźno, może być nieco zmodyfikowany w miarę potrzeb uczestników):
1. Jak rozwija się mózg, czy uczucia mają znaczenie.
2. Koncepcja Mózgu Trójjedynego P.McLeana.
3. Koncepcja traumy rozwojowej P.A.Levine’a.
4. Teoria poliwagalna S.Porgesa.
5. Gdzie mieszka integracja sensoryczna. Główne klasyfikacje dysfunkcji przetwarzania sensorycznego.
6. Gdzie mieszkają odruchy. Rola odruchu Moro w regulacji pobudzenia emocjonalnego.
7. Rola ciała migdałowatego w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego, co się zmienia od wpływem traumy.
8. Pierwotne zachowania przywiązaniowe wg J.Bowlby’ego. Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego regulację przywiązania.
9. Czynniki ochronne i czynniki terapeutyczne – co może opiekun, co może terapeuta.
10. Pytania, dyskusja.

Prowadzenie: dr n.o zdr.Iwona Palicka, Specjalista Psychologii Klinicznej-Neuropsycholog, obszar: neuropsychologia rozwojowa, Specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Terapeuta SI, INPP, BI i JohansenIAS, Praktyk pracy z traumą (Somatic Experiencing®, NeuroAffective Relational Model™ i SOMA-Embodiment™)

ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21


RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka „Uczenie przez Zmysły” Iwona Palicka, z siedzibą 61-160 Poznań, Wiórek, ul. Podleśna 10, z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: gpcentrumdziecka@gmail.com