Wrocław 8-9.09.2018, Szkolenie 2-dniowe: Wspomaganie Rozwoju Dzieci – Szkolny Program Interwencyjny – Integracja Odruchów Sally Goddard-Blythe

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu
oraz Wrocławskie Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka BINGO

ZAPRASZAJĄ NA 2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

OCENA NEUROMOTORYCZNEJ GOTOWOŚCI DO NAUKI TESTEM PRZESIEWOWYM INPP ORAZ SZKOLNY PROGRAM INTERWENCYJNY SALLY GODDARD BLYTHE 

data 8-9 września 2018r.

prowadzenie:
mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP

Program szkolenia:
Dzień I. (sobota) godz. 10.00-18.00:

  • Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
  • Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
  • Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
  • Niedojrzałość neuromotoryczna.
  • Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
  • Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)

Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

  • Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
  • Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
  • Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.
  

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w  szkoleniu
sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

cena:   350 zł/ osoba
wpłata najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

UWAGA: od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”,
możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

ilość osób: max 24

Miejsce: Wrocław ( ul.Rezedowa 50) Wrocławskie Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka BINGO
Zgłoszenia: ewelina.koliber@wp.pl

Organizator:
Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521  NIP: 777-156-69-21