Zasady realizacji praktyk

Szanowni Państwo! W naszym ośrodku odbywają staże/praktyki studenci psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii i integracji sensorycznej.Uczą się i nabywają doświadczenia pod czujnym okiem wykwalifikowanej Kadry specjalistów.

Przed rozpoczęciem praktyk Stażyści podpisują klauzulę poufności oraz umowę o odbycie praktyki.

Staże są dla Praktykantów odpłatne – cennik do wglądu w Sekretariacie Centrum