ZMIANA TERMINU SZKOLENIA „METODY BADAŃ NEUROPSYCHOLOGICZNYCH… 28-30.10.2016”

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka oraz Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych

zapraszają na szkolenie:

„Metody badań neuropsychologicznych w diagnostyce różnicowej dzieci i dorosłych”

Termin szkolenia: 28-30 października 2016r.

piątek: 15.00-19.00, sobota: 9.00-18.00, niedziela 9.00-14.00

przerwy ustalane elastycznie (zapewniamy serwis kawowy), w sobotę 1 przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie)

Zapraszamy: studentów ostatnich lat psychologii; psychologów pragnących uzyskać, odświeżyć lub pogłębić wiedzę w tym obszarze.

Tematyka szkolenia:

  1. Klienci diagnozy neuropsychologicznej
  2. Metody diagnozy i korzystanie z nich:
  • Model psychometryczno-testowy: omówienie aktualnie stosowanych metod oceny funkcji poznawczych, ocena ich przydatności w diagnostyce różnicowej (Test Wechslera, IDS-Skale Inteligencji i Rozwoju, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Testy Uczenia Słuchowego – CVLT i TUS, DUM, Test Percepcji Wzrokowej Frostig, Test d2 do Badania Uwagi)
  • Model eksperymentalno-kliniczny: omówienie procedury badania z wykorzystaniem Zeszytów Łuckiego, Prób Uczenia Słuchowego i Figury Rey’a, zasady konstruowania prób klinicznych)
  1. Procedura przeprowadzania diagnozy
  2. Analiza przypadków – ćwiczenia
  3. Sporządzanie opinii pod kątem różnych odbiorców

   [box type=”bio”]

OSOBY PROWADZĄCE

mgr Monika Stachowiak-Andrysiak Specjalista Psychologii Klinicznej w obszarze Psychosomatyki, psychoterapeuta systemowy

mgr Iwona Palicka  Specjalista Psychologii Klinicznej w obszarze Neuropsychologii, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju

[/box]
Miejsce szkolenia: Poznań, Stary Rynek 77

ilość godzin:    24 dydakt.

ilość osób:       max.16, obowiązuje kolejność zgłoszeń

cena:              550 zł/osoba

Zgłoszenia: iwona.palicka@gmail.com

w zgłoszeniu proszę podać:
imię i nazwisko,
dane do faktury,
telefon kontaktowy,
email zwrotny

[box] ORGANIZATOR:

Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10

Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

WPŁATY: konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138 [/box]