Konferencja „Rodzic zastepczy i specjalista – skuteczny duet” 10 października 2017 r.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a