Pracownia diagnostyki FASD

 Wykonujemy diagnozę w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington)
w wersji polskiej – polska walidacja – Śląski Uniwersytet Medyczny 2012.

4CKD_pl4CKD_ang

koszt diagnozy (bez dodatkowych badań neuropsychologicznych): 400zł

dodatkowe badanie neuropsychologiczne (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD,
proponowane w przypadku braków odpowiednich diagnoz w dokumentacji dziecka): 450zł

pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie zoom
– opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie

w celu ustalenia terminu diagnozy obowiązuje rejestracja telefoniczna

pod numerem tel.600494975

poniedziałek-piątek, w godz.8.00-16.00

  

Diagnosta – koordynator Pracowni:

Iwona Palicka – doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, certyfikat Praktyka Terapii Traumy modelu Somatic Experiencing SE® oraz pracy z traumą rozwojową w modelu NARM™ NeuroAffective Relational Model; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci, między innymi kurs diagnostyki FASD pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington.

Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

Praca doktorska „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” zrealizowana i obroniona na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

WSPÓŁPRACA:

psycholog: mgr Joanna Witek

neurologopeda: mgr Anna Maus

pedagog specjalny: mgr Dagmara Nowak 

 

Pracownia posiada afiliację Fundacji Fastryga