Pracownia diagnostyki FASD

Wykonujemy diagnozę w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) w wersji polskiej – polska walidacja – Śląski Uniwersytet Medyczny 2012.


4CKD_pl4CKD_ang

koszt diagnozy: 180zł

w celu ustalenia terminu diagnozy obowiązuje rejestracja telefoniczna

pod numerem tel.600494975

poniedziałek-piątek, w godz.8.00-16.00


Diagnosta:

 

 

mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), członek Rady Fundacji Fastryga.

Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, w trakcie 3-letniego szkolenia afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute – Somatic Experiencing Terapia Traumy (III.rok – poziom zaawansowany); ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

W trakcie badań do pracy doktorskiej w obszarze nauk o zdrowiu z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej dzieci z FASD.

Pracownia posiada afiliację Fundacji Fastryga

logoFASTRYGA