Przejdź do treści

27.01.2023r. Wrocław: KURS 1-DNIOWY DLA KLINICYSTÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA: BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ U DZIECI I DOROSŁYCH WG INPP

KURS 1-DNIOWY
DLA KLINICYSTÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA:
BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ U DZIECI I DOROSŁYCH WG INPP

Prowadzenie: dr n. o zdr. Iwona Palicka
Trener INPP, Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,
Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy

Data: 27.01.2023r.

Godziny: 14.30-19.30 (7 godz.dydakt.)

Miejsce: Wrocław (dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie)

Zgłoszenia: Karolina Zienkiewicz sensimatic@wp.pl

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie: (definicja niedojrzałości neuromotorycznej (NMI) wg INPP, odruchy pierwotne i reakcje posturalne – norma, patologia i „szara strefa”, odruchy pierwotne i reakcje postawy jako „drogowskazy” w badaniu NMI, związek między dojrzałością neuromotoryczną uczeniem się i zachowaniem).
  2. Przegląd literatury.
  3. Niedojrzałość neuromotoryczna u nastolatków i dorosłych: problemy w uczeniu się, objawy psychiczne. Wskazania do badania odruchów u dzieci, nastolatków i dorosłych.
  4. Czym jest metoda INPP. Różnica pomiędzy programami terapii: indywidualnym a szkolnym wg INPP.
  5. Po co oceniać postawę, równowagę i odruchy? Równowaga statyczna i dynamiczna. Znaczenie kontroli postawy dla uczenia się i percepcji.
  6. Podstawowe testy neuromotoryczne i przesiewowe badające odruchy pierwotne – nauka procedury i kryteriów oceny.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu
sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do stosowania testów przesiewowych INPP.

Profesjonaliści chcący prowadzić terapię INPP w warunkach ambulatoryjnych powinni wziąć udział w rocznym szkoleniu INPP dla praktyków.

Cena szkolenia: 450zł

DANE DO PRZELEWU:
Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży – Iwona Palicka
Wiórek, ul.Podleśna 10, 61-160 Poznań
nr konta 22 1140 2004 0000 3902 3444 8138

UWAGA:
Rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja Sally Goddard-Blythe „Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych”, PWN, 2015r.
Osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia.

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka „Uczenie przez Zmysły” Iwona Palicka, z siedzibą 61-160 Poznań, Wiórek, ul. Podleśna 10, z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@centrumdziecka.org.pl