Przejdź do treści

9-10.03.2021, Szkolenie: 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD – ONLINE

Zapraszamy na szkolenie: „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

Data: 09-10.03.2021, ONLINE na platformie zoom (link zostanie przesłany przed szkoleniem)

Szkolenie poprowadzą specjalistki: dr n.med. Małgorzata Klecka i dr n.o zdr. Iwona Palicka

Opiekun naukowy programu szkolenia: prof.dr hab.med. Małgorzata Janas-Kozik,
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dziecięcej

Zgłoszenie:
https://docs.google.com/…/11hjTLmS5IKBhshEx9DCT…/edit…

Odbiorcy:  lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, mgr pielęgniarstwa,  terapeuci neurorozwojowi,  logopedzi, neurologopedzi.

Zakres tematyczny szkolenia:

Zagadnienia:

 1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
 2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
 3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
 4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
 5. Formularz diagnostyczny FASD.
 6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego (4-cyfrowa  skala diagnostyczna):
  • Ocena wzrostu.
  • Ocena fenotypu twarzy.
  • Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
  • Ocena ekspozycji na alkohol.
  • Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym
 7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
 8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
 9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
 10. Ćwiczenia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych.

4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

Miejsce: ONLINE na platformie zoom (link zostanie przesłany przed szkoleniem)

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych
1.dzień: godz. 11.00-18.00
2.dzień: godz. 9.00-15.00

nie przewidujemy przerwy obiadowej

Metody: wykład,  prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne

Warunki przyjęcia na szkolenie:
Zgłoszenie:
https://docs.google.com/…/11hjTLmS5IKBhshEx9DCT…/edit…

Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD

Koszt: 600 zł
Wpłata do 28.02.2021
konto Santander Bank 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189.
ORGANIZATOR: Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka, Hołdunowska 70, Lędziny. NIP 2220451585

Rezygnacja możliwa najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, rezygnacja po tym czasie skutkuje przepadkiem całości wpłaty.

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), psycholog, trener, socjoterapeuta, terapeutka psychodynamiczna, terapeuta neurorozwoju, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących FASD, m.inn. „Dziecko z FASD: różnicowanie i podstawy terapii”, autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii); członek zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD); redaktor naukowa polskich tłumaczeń książek S.Porgesa dotyczących teorii poliwagalnej (Wyd.Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka (www.ashoka.pl).

dr n.o zdr. Iwona Palicka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®, SOMA-Embodiment ® oraz NARM™ (NeuroAffective Relational Model).
Autorka i współautorka kilkunastu publikacji dotyczących FASD.
Praca doktorska „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

RODO:
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH – MAŁGORZATA KLECKA, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: osrodek.fastryga@gmail.com