Przejdź do treści

Poznań, 28-29.10.2022 „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu oraz Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka

ZAPRASZA NA 2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE
dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

Data 28-29 października 2022
Czas: 16 godzin dydaktycznych
Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14

Prowadzenie:
dr n. o zdr. Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE, NARM, SOMA-Embodiment, NAPD i Brainspotting, Trener INPP

Zgłoszenia: FORMULARZ ZAPISU

Program szkolenia:
Dzień I. (piątek) godz. 15.00-20.00:
– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.


Dzień II. (sobota) godz. 9.00-16.00:
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do stosowania testów przesiewowych INPP i prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP.


Cena: 650 zł/ osoba
(w tym – podręcznik S.Goddard-Blythe „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (wydanie II); osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia;


wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138 lub szybki przelew BLIK na nr tel. 600494975

Rezygnacja ze szkolenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem powoduje przepadek całości kwoty.

Miejsce szkolenia: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”
Osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia.

Zgłoszenia: FORMULARZ ZAPISU

ORGANIZATOR:
Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka „Uczenie przez Zmysły” Iwona Palicka, z siedzibą 61-160 Poznań, Wiórek, ul. Podleśna 10, z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@centrumdziecka.org.pl