Poznań, 29.09.2017 Szkolenie: FAS jako wrodzony zespół posttraumatyczny

Szkolenie: FAS jako wrodzony zespół posttraumatyczny
Traumatyczne urazy związane z przemocą zaburzają codzienne funkcjonowanie i ograniczają zdolność przeżywania zadowolenia z życia. Trauma nieustannie wdziera się w życie osób z PTSD, nawet wówczas, gdy mają oni przerażające doświadczenia przemocy już za sobą i próbują ułożyć sobie życie na nowo. Realność przeszłych doświadczeń – obrazy, dźwięki, fizyczne odczucia w umyśle i ciele są tak żywe, jakby istniały w rzeczywistości. Istnieją jednak takie czynniki traumatyzujące, których wpływ bagatelizujemy. Na przykład alkohol wypijany w czasie ciąży i jego niszczący wpływ na rozwijające się życie.
Podczas szkolenia omówione zostaną:
–mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami;
ich wpływ na nadmierne pobudzenie Autonomicznego Układu Nerwowego (AUN), które odpowiada za wiele niezrozumianych przez otoczenie zachowań typowych dla osób
po doświadczeniu traum;
-zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie);
-reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki;
-możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z FAS z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.
Prowadzący:
Dr n. med. Małgorzata Klecka – doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga” – specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym).
Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem „Za zasługi w ochronie zdrowia” (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko”, nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.
Miejsce spotkania:Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu, ul.Oliwska 14

Termin: 29 września 2017 r. w godzinach 16.00- 19.00

Koszt udziału w spotkaniu: 120zł/ os

Wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adres email: gpcentrumdziecka@gmail.com

Istnieje możliwość konsultacji diagnostycznych z dr M.Klecką przed lub po szkoleniu (prosimy o mailowe lub telefoniczne poinformowanie o ewentualnej chęci konsultacji mail: iwona.palicka@gmail.com
koszt: 120zł