Przejdź do treści

Poznań, 3-4.12.2022r. AKADEMIA DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI – moduł 3. SPD i interocepcja

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) i interocepcja

PROWADZENIE:
3.12.2022: dr n. o zdr. Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE, NARM, SOMA-Embodiment, NAPD i Brainspotting, Trener INPP
4.12.2022: mgr Aleksandra Światowska – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych, autorka publikacji z zakresu integracji sensorycznej i autorskich szkoleń dotyczących interocepcji

Data: 3-4.12.2022

Miejsce: Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka, ul.Oliwska 14, 60-454 Poznań

Zapisy: https://forms.gle/umGeTLiqB5a28K2n8

Cena 1500zł

Wpłata do 26.11.2022r.
Rezygnacja ze szkolenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem powoduje przepadek całości kwoty.

DANE DO PRZELEWU:
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070

W trakcie zapewniamy kawę, herbatę, przekąski oraz lunch.

Zapisy: https://forms.gle/umGeTLiqB5a28K2n8

PLAN:
3.12.2022:
Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na funkcjonowanie oraz regulację mechanizmów przywiązaniowych, rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej (dr I.Palicka).

4.12.2022:
Rola interocepcji w regulacji stanów wewnętrznych (A.Światowska)

Moduł 3. jest częścią Bloku Podstawowego w ramach Akademii Doskonalenia Umiejętności w obszarach Neuropsychologii Rozwojowej i Terapii Neurorozwojowej, może być również samodzielnym szkoleniem.

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: szkolenia@centrumdziecka.org.pl