Przejdź do treści

Poznań, 9-10.08.2024 „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu oraz Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka

ZAPRASZAJĄ NA 2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE
dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

data 9-10 sierpnia 2024: piątek 15.00-20.00, sobota 9.00-16.00
czas: 16 godzin dydaktycznych
miejsce: Poznań, ul.Oliwska 14

Prowadzenie:
dr n. o zdr. Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE, NARM, SOMA-Embodiment, NAPD i Brainspotting, Trener INPP

Zgłoszenia: https://forms.gle/gxT77jxQh1K29fGH7

Program szkolenia:
Dzień I. (piątek) godz. 15.00-20.00:
– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.

Dzień II. (sobota) godz. 9.00-16.00:
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)
– Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

Cena: 650 zł/ osoba
(w tym – podręcznik S.Goddard-Blythe „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (wydanie II); osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia

wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

DANE DO PRZELEWU:
nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070

rezygnacja ze szkolenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem powoduje przepadek całości kwoty.

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”
osoby, które posiadają własny podręcznik otrzymują 30zł upustu ceny szkolenia.

Zgłoszenia: https://forms.gle/gxT77jxQh1K29fGH7

ORGANIZATOR: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
ul.Oliwska14, 60-454 Poznań
RSPO: 479633