Przejdź do treści

SPOTKANIA SUPERWIZYJNE DLA DIAGNOSTÓW FASD: 2-3.03 lub 30-31.03.2023

Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego RSPO: 479633) oraz Ośrodek FASTRYGA

zapraszają na

SPOTKANIE SUPERWIZYJNE DLA SPECJALISTÓW DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM FASD

(16 godzin dydaktycznych).

Spotkanie poprowadzą specjalistki: dr n.med. Małgorzata Klecka i dr n.o zdr. Iwona Palicka

Terminy: 2-3.03 (godz.12.00-18.00) oraz 30-31.03.2023r. (godz.9.00-15.00)

Miejsce: Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka, Poznań, ul.Oliwska 14

Cena

* uczestnictwo w jednym dniu – 600zł 
* uczestnictwo w obu dniach – 1000zł
* uczestnictwo w 4-ech dniach – 1800zł (10% zniżki)

Zapisy: https://forms.gle/tdQFBUH6K6dK1mPEA

W programie:

Dzień I.
– Przypomnienie zasad badania i wyciągania wniosków wg 4  Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego FASD.
•Ocena wzrostu.   
•Ocena fenotypu twarzy.   
•Ocena dysfunkcji OUN.   
•Ocena ekspozycji na alkohol.   
•Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym   
•Wyodrębnianie kategorii diagnostycznych (FAS, PFAS, ND-PAE)
– Przypomnienie zasad badania i wyciągania wniosków wg Polskich standardów diagnozy FASD – Rekomendacje 2020.   
•Kategorie diagnostyczne (FAS, ND-PAE, ryzyko FASD).   
•Schemat postępowania diagnostycznego.   
•Ocena wzrostu.   
•Ocena fenotypu twarzy.   
•Zasady oceny neurorozwojowej.
– Analiza materiałów, wymiana doświadczeń. 
– Formułowanie zaleceń i dylematy własne uczestników

Dzień II.
•Analiza materiałów dostarczonych przez uczestników,   superwizja przypadków.
•Zasady zbierania wywiadu dotyczącego obecności alkoholu –   warsztaty.
•Zasady udzielania informacji zwrotnej – warsztaty.
•Różnicowanie (inne zaburzenia neurorozwojowe, trauma   rozwojowa). 
•Formułowanie zaleceń i dylematy własne uczestników
•Wymiana doświadczeń, dyskusja.

Wpłata do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Rezygnacja ze szkolenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem powoduje przepadek całości kwoty. 

Zapisy: https://forms.gle/tdQFBUH6K6dK1mPEA

DANE DO PRZELEWU:
Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka
nr konta 54 1140 2004 0000 3202 8260 3070

W trakcie zapewniamy kawę, herbatę, przekąski

RODO:
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Centrum Wiedzy i Rozwoju dr Iwona Palicka z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: szkolenia@centrumdziecka.org.pl