Warsztaty Centrum NSL M.Mazur: Szkolenie-Zaburzenia Mowy a CAPD, 8.04.2018

SZKOLENIE –WARSZTATY

„Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD).”

PROWADZĄCA: mgr Magdalena Mazur – neurologopeda, surdologopeda, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, provider – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz wielbicielka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, zwłaszcza metody symultaniczno – sekwencyjnej, dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacji NSL.

TERMIN: 08.04.2018
LICZBA GODZIN: 8 godz dydaktycznych, 10.00 – 16.00
NABÓR: Otwarty.
LICZBA MIEJSC: Ograniczona

KOSZT: 350 zł
ADRESACI: logopedzi, studenci logopedzii, neurologopedzi, surdologopdzi, pedagodzy, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, neurodydaktycy, nauczyciele.

MIEJSCE: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, ul. Oliwska 14, 60-454 Poznań
ZAPISY/KONTAKT: gpcentrumdziecka@gmail.com

Wpłata najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138
PROGRAM:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1. Jak słyszymy.
2. Wpływ słuchu na rozwój mowy: słuch fizyczny i fonematyczny.
3. Słuch – własne wyniki badań audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
4. Nadwrażliwość słuchowa a zaburzenia mowy – wyniki badań własnych popartych literaturą tematu.
5. Asymetria czynnościowa wynikająca z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych.
6. Wpływ zaburzeń prawopółkulowych i lewopółkulowych na mowę.
7. Składowe badań CAPD: badanie audiometryczne jedno- i obu uszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji.
8. Analiza wyników badań CAPD w procesie przygotowywana planu terapii logopedycznej i pedagogicznej.
9. Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu – wyniki badań własnych.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Wspomaganie terapii CAPD w gabinecie logopedy i pedagoga.
2. Wywiad w kierunku zagrożenia CAPD – w zasięgu każdego logopedy i pedagoga.
3. Tworzenie planu terapii dziecka z CAPD.
4. Opracowywanie wskazówek dla rodziców dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym.

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.