Zastosowanie teorii poliwagalnej w rozumieniu traumy i jej leczeniu Poznań, 5.10.2019

„Zastosowanie teorii poliwagalnej w rozumieniu traumy i jej leczeniu”

prowadzenie: dr n.med.Małgorzata Klecka

Data: 5.10.2019
godz. 16.00-20.00

Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, ul.Oliwska 14, Poznań

Koszt: 250zł/osoba; dla osób biorących tego dnia udział w szkoleniu z 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD – 20%zniżki

Wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
konto mBank 22 1140 2004 0000 3902 34448138

ORGANIZATOR: Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA
„Uczenie przez zmysły”- Iwona Palicka
61-160 Poznań, Wiórek ul. Podleśna 10
Regon: 634546521 NIP: 777-156-69-21

Tematyka szkolenia:
1. Fizjologia poczucia bezpieczeństwa. Co to jest stan autonomiczny.
2. Wskaźniki bezpieczeństwa, jak je rozpoznać w otoczeniu i w zachowaniu innych ludzi.
3. Gdzie w naszym ciele znajduje się zdolność do bycia w relacji z innymi. Układ społecznego zaangażowania nerwu błędnego. Budowa nerwu błędnego.
4. Reakcje obronne w odpowiedzi na brak bezpieczeństwa. Regulacja reakcji obronnych, znaczenie koregulacji we wzajemnych relacjach.
5. Neurofizjologia traumy – reakcje na zagrożenie: oś HPA i drogi układu przywspółczulnego. Reakcja walka/ucieczka, znieruchomienie, zamknięcie się, wyłączenie (zawieszenie się) i dysocjacja.
6. Hierarchiczny model dysolucji Johna Hughlingsa Jacksona.
7. Zamknięcie się (zawieszenie) jako reakcja na traumę u małych dzieci.
8. Bezpieczeństwo jako podstawa relacji terapeutycznej. Zabawa i poczucie bezpieczeństwa w terapii.
9. Uzdrawiająca moc słuchania i spoglądania.
10. Samoregulacja a zaangażowanie społeczne.

Prowadząca:
dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington) trener, socjoterapeuta, terapeutka psychodynamiczna, terapeuta neurorozwoju, terapeuta traumy w modelu Somatic Experiencing SE®. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących FASD, m.inn. „Dziecko z FASD: różnicowania i podstawy terapii”, autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii).
Na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Konsultuje rodziny adopcyjne i zastępcze przeżywające trudności w realcjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców. Terapeutka integratywna – w pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie), neurorozwojowe oraz terapię somatyczną (metoda Somatic Experiencing wg. Petera Levine’a). Jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD). Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka (www.ashoka.pl)

[learn_more caption=”RODO” state=”open”] Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka „Uczenie przez Zmysły” Iwona Palicka, z siedzibą 61-160 Poznań, Wiórek, ul. Podleśna 10, z miejscem prowadzenia działalności 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: gpcentrumdziecka@gmail.com[/learn_more]